• FCPR – Regulament National Sportiv 2011

    1 comment

  REGULAMENTUL NATIONAL
  PENTRU PRACTICAREA SPORTULUI CU PORUMBEI CALATORI IN CAMPIONATUL NATIONAL F.C.P.R.
  Regulamentul national pentru practicarea sportului cu porumbei calatori in cadrul FCPR,

  cuprinde toate instructiunile ?n scopul asigurarii unei bune organizari a activitatii competitionale,? ?ntarirea disciplinei sportive si evidentierea celor mai valoroase performante columbofile pe plan national si international.
  Prezentul Regulament National Sportiv (R.N.S.) a fost aprobat ?n sedinta Comisiei National Sportive al FCPR din 21.02.2010 conform deciziei Conferintei Nationale din 6.02.2010
  PARTEA I
  REGULI GENERALE SI SPECIALE
  Capitolul I
  Mijloace necesare practicarii sportului cu porumbei calatori
  Art. 1. ? ?n competenta membrului columbofil ? crescator de porumbei cu legitimatie (licenta) si cotizatie la zi ? intra urmatoarele:
  a) porumbei calatori (voiajori) maturi, tineri (de un an), pui, ?n perfecta stare de sanatate (vaccinati etc.) cu inele matricole (genealogice) pe picior, cu titluri de proprietate.
  b) crescatorie (voliera);
  c) ceas constatator ? un columbofil participa la concursurile de pe un plan de zbor (maturi sau pui) cu acelasi tip de ceas (ceasuri) de la ?nceput p?na la sf?rsit sub sanctiunea anularii etapelor unde s-a folosit alt tip de ceas. Schimbarea ceasului se poate face ?n caz de defectiune. Asociatia sau CNS poate solicita dovezi ?n acest sens. Este interzisa folosirea simultan a ceasurilor electronice (senzor) si mecanice (cleme). Fac exceptie de la aceasta regula columbofilii care participa simultan la doua concursuri cu ?mbarcare ?n aceiasi zi si unde nu este posibila prezenta (datorita distantelor mari si a orelor de ?mbarcare) columbofilului la ambele centre. (La solicitarea CNS, omologator sau asociatie organizatoare columbofilul trebui sa faca dovada imposibilitatii prezentei ?n ambele centre sub santiunea anularii atapei)
  d) inele matricole;
  e) coordonatele GPS ale locatiei crescatoriei ;
  f) resurse materiale si financiare necesare.
  Art. 2. ? ?n competenta organizatorilor (a comisiilor tehnic-sportive), intra urmatoarele:
  a) loc de clemare si de ?mbarcare porumbei (amenajat specific), pentru sigilare, pornire si pentru desigilare ceasuri;
  b) mijloc de transport porumbei la locurile de lansare;
  c) certificat sanitar-veterinar
  d) cleme de concurs de cauciuc si aparate sau mijloace de clemare pentru Asociatiile unde se concureaza si cu ceasuri mecanice;
  e) imprimate tipizate;
  f) alte materiale necesare practicarii sportului columbofil.
  Capitolul II
  Tipuri de concursuri si competente de organizare
  Art. 3. Concursurile cu porumbei calatori se organizeaza de catre Asociatiile afiliate la Federatia Crescatorilor de Porumbei din Rom?nia (FCPR) cu avizul Comitetului National Sportiv (C.N.S.) si a comisiilor tehnice ale fiecarei Asociatii. Pentru categoriile Viteza, Demifond se pot organiza maxim 15 concursuri intr-un sezon la maturi si tineret. Pentru aceste doua categorii, atat la maturi cat si la pui se poate organiza un singur concurs pe weekend (de regula sambata sau duminica).
  La Fond se pot organiza maxim 5 concursuri intr-un sezon la maturi si tineret.( de regula sambata sau duminica )? iar la? Maraton se pot organiza maxim 3 concursuri intr-un sezon la maturi si tineret. La pui se pot organiza maxim 3 concursuri.
  Federatia mai poate organiza concursuri derby Nationale sau Zonale, cu premii, stabilind conditiile de participare in cadrul Comitetului Director. Acestea nu apar in planurile de zbor ale judetelor.
  ? Clasa Sport, se organizeaza pe distante mai mari de 100 km (loc lansare ? loc sosire), cu participarea:
  1) ? a cel putin 250 porumbei, ce apartin unui numar de cel putin 20 columbofili pentru categoriile de distanta Viteza (100-400) si Demifond?? (300-600 km) .
  2) ? a cel putin 250 porumbei apartin?nd unui numar de cel putin 40 columbofili pentru categoriile Fond (500-800 km) .
  3) ? a cel putin 250 porumbei apartin?nd unui numar de cel putin 50 columbofili pentru categoria Maraton (peste 800 Km).
  4) ? la General ? respectand conditiile de la aliniatul 1,2 si 3.
  ? Clasa Standard, sunt necesari minim 150 porumbei angajati si minim 20 columbofili participanti( indiferent de categoria de concurs).
  Art. 4.
  a)Membrii columbofili participa la concursuri ?n asociatia proprie sau daca sunt primiti de conducerea altei asociatii la concursurile acesteia. Rezultatele obtinute de acestia vor fi centralizate ?n cadrul Asociatiei cu care au concurat ?n anul respectiv (coduri ale judetului respectiv) la toate categoriile de zbor. Membrii columbofili trebuie sa participe pe planul de zbor al asociatiei din care fac parte sau a celei la care au aderat in conditiile RNS. In asociatiile care au doua planuri de zbor la viteza ? demifond crescatorii pot participa la alegere pe un singur plan de zbor.
  b) Rezultatele porumbeilor sunt legate direct de codul crescatorului din programul de clasamente.
  c) In acelasi timp columbofili pot opta sa concureze in alta asociatie decat cea proprie la urmatoarele tipuri de concursuri (viteza ? demifond, fond sau maraton) si doar o singura mutare respectand statutele asociatiilor (proprii si primitoare.Participarea unui columbofil la concursurile altei asociatii (codurile respectivei asociatii) atrage dupa sine si transferul in aceea asociatie pentru o perioada de 3 ani.? In acest sens incepand cu sezonul urmator acesta are obligatia achitarii taxelor la respectiva asociatie.
  d) Din punct de vedere al tipului, concursurile se ?mpart ?n urmatoarele tipuri:
  -Viteza 100 ? 300 km ? crescatorii au distante p?na ?n 300 km
  -Viteza + Demifond 300 ? 400 km ? exista crescatori cu distanta ?ntre 300 si 400 km
  -Demifond 400 ? 600 km ? crescatorii au distante peste 400 km
  -Demifond + Fond 500 ? 600 km ? sunt concursurile de fond
  -Fond peste 600 km ? sunt concursurile de fond
  -Maraton peste 800 km ? sunt concursurile de maraton. Membrii unei asociatii concureaza in zona din care face parte asociatia lor.
  e) La concursurile de maraton nu se poate participa cu porumbei care au adresa si numar de telefon pe inel sau stamilat pe aripa sub sanctiunea respingerii din concurs, sau dupa caz a anularii rezultatelor a comisiilor de clemare si re-clemare.
  Art. 5. Asociatiile pot organiza concursuri pentru toate categoriile:
  a) CNS cu acordul Comitetului Director al FCPR avizeaza planurile de zbor ale Asociatiilor ?n privinta concursurilor vis a vis de numarul lor si a perioadei de desfasurare.
  b) Asociatiile care doresc sa organizeze concursuri vor depune la CNS, p?na la 01 februarie planul de zbor. De buna organizare raspund presedintele si tehnicul asociatiei organizatoare, care pe baza prezentului regulament si a unui protocol intre asociatii coordoneaza desfasurarea concursurilor. Pentru a fi valabil in cazul unor contestatii la comisiile FCPR, protocolul va fi inregistrat la federatie.Acest protocol se va trimite impreuna cu planul de zbor pina la data de 01 februarie. (face exceptie de la aceasta regula cazul in care prin protocol se stabileste o comisie care se ocupa de organizarea concursurilor, caz in care aceasta este direct responsabila de organizare integral) Planul de zbor se va face in programul de clasamente de unde se va lista dupa salvare si se vor trimite la federatie intr-un exemplar. Incepand cu 2011 planul de zbor devine flexibil in sensul ca asociatia (sau asociatiile ) pot decide in functie de starea vremii si de alte conditii schimbul de etape intre ele in anumite week-enduri. Planul de zbor electronic va asigura participarea doar la etapele din planul de zbor si doar o singura data la o etapa. Derogari de la aceste etape se pot acorda doar in situatii deosebite: accident, defectiune tehnica a masinii iar in acest caz se va face proba in dosarul concursului.
  c) CNS ?n colaborare cu Comitetul Director al FCPR avizeaza planurile de zbor si protocoalele, memoriile Asociatiilor care vor organiza zboruri si prin circulara de lucru pana la 15 martie, anunta toate Asociatiile asupra deciziilor luate.
  d) Dispozitiile, conditiile si clauzele, conform prezentului Regulament National Sportiv (R.N.S), vor fi stipulate ?ntr-un protocol respectat de catre toti membrii si Asociatiile participante, pentru reusita deplina a concursurilor.
  e) ?n situatii deosebite pot face doua planuri de zbor la categoria Viteza si Demifond? cu aprobarea CNS . Orice crescator poate participa la alegere pe unul din ele, obligatoriu pe o singura ruta de zbor de la ?nceput p?na la sf?rsit.
  f) Asociatiile columbofile sau zonele de maraton pot decide de comun acord grupaje pe timpul sezonului sportiv la anumite concursuri (indiferent de categorie). Pentru aceasta se ?ntocmeste un protocol, iar ?n planurile de zbor se precizeaza organizatorul acestor etape.
  g) Fiecare Asociatie columbofila poate organiza anual o etapa sub titulatura Derby, la care poate participa orice columbofil din alte Asociatii (indipendent de planul de zbor pe care joaca) cu conditia sa aiba acceptul organizatorului
  h) Concursurile de viteza si demifond se pot organiza la nivel de asociatie sau pe baza de protocol de catre mai multe asociatii columbofile judetene. Concursurile de fond (peste 500 km) se organizeaza de minim 2 asociatii judetene. (Se excepteaza cazul ?n care o asociatie are la prima etapa de fond minim 150 de columbofili participanti si 150 de ceasuri constatatoare ? caz ?n care acest tip de concursuri se organizeaza la nivel de asciatie). Concursurile de maraton se organizeaza la nivel de zone stabilite de CNS. Pentru toate concursurile la nivel de mai multe asociatii se va ?ntocmi protocol care va cuprinde aspectele necesare bunei organizari conform prezentului RNS.
  Art 6. ? CNS cu acordul Comitetului Director al FCPR ?ntocmeste anual lista omologatorilor concursurilor columbofile organizate de Asociatiile afiliate la FCPR, lista ce va fi difuzata Asociatiilor prin in termediul siteului www.fcpr.ro, la ?nceputul anului competitional.
  Art 7 . Organizarea concursurilor cu porumbei pentru campionatul FCPR si transportul porumbeilor sunt doua chestiuni diferite din punct de vedere tehnico-sportiv. Astfel atributiunile organizatorului in raport cu CNS sunt doar cele specificate in prezentul regulament. Transportarea porumbeilor la locul de lansare se va face cu masini speciale, dotate cu sistem GSP de supraveghere prin satelit. Acestea trebuie sa indeplineasca normele europene pentru transportul pasarilor si animalelor . Asociatiile pot opta pentru transportul cu masini proprii sau cu masini de inchiriat. Raporturile economico-financiare generate de transportul porumbeilor la locurile de lansare nu fac obiectul atentiei CNS. Raporturile organizator ? FCPR sunt cele legate strict de respectarea prezentului regulament iar organizarea concursurilor si transportul porumbeilor sunt doua lucruri separate. Aceste lucruri se prevad intr-un protocol care va cuprinde integral toate clauzele aferente unei bune organizari. Protoculul se trimite odata cu planul de zbor si se inregistreaza obligatoriu la FCPR.
  Capitolul III
  Programul concursurilor
  Art. 7 a) Concursurile sportive columbofile pentru porumbeii Maturi si Tineret (de un an) sunt acceptate ?ncep?nd din ultimul weekend al lunii aprilie si termin?ndu-se ?n 15 august, iar pentru porumbeii Pui perioada acceptata este de la 15 iulie p?na ?n primul weekend din luna octombrie a fiecarui an.
  b) ?n functie de doleantele membrilor columbofili, a posiblitatilor fiecarei Asociatii, a categoriilor de concursuri urmarite ?n a se realiza baremurile Campionatului National, Comisia tehnic sportiva a Asociatiei va ?ntocmi planul de concursuri (planul de zbor) av?nd ?n vedere ca si cea mai apropiata crescatorie, ?n ceea ce priveste distantele de zbor, sa aibe sanse la realizarea baremului ?n Campionatului National pe parcursul sezonului competitional.
  c) Modul de ordonare si de intercalare a categoriilor, ca si numarul de concursuri se lasa la latitudinea comisiiilor tehnic-sportive, numarul concursurilor put?nd fi mai mare dec?t numarul prevazut ?n barem, tin?ndu-se cont si de cuprinsul articolului 47 din prezentul R.N.S. ?nsa nu poate depasi 15 etape pentru categoria Viteza, Demifond? , pentru Fond 5 etape? si Maraton 3 etape.
  Art. 8.
  a) Planul de concursuri va contine urmatoarele rubrici (conform anexei 2):
  1. Antet
  2. Numarul concursului
  3. Localitatea de lansare, (de peste hotare- tara respectiva).
  4. Data, adresa si intervalul ?n care se imbarca porumbeii.
  5. Centrele de ?mbarcare.
  6. Data lansarii.
  7.Organizatorul concursului.
  b) Distanta de la locul de lansare la crescatoria fiecarui columbofil este calculata de Programul National de clasamente pe baza coordonatelor locului de lansare conform sistemului de supraveghere prin satelit GPS. Coordonatele crescatorilor noi pot fi luate, ?naintea concursurilor de catre firma specializata desemnata de Comitetul Director al FCPR sau conducerea fiecarei Asociatii care va desemna o comisie formata din trei membri columbofili ce se va deplasa la domiciliul columbofilului si ulterior masurarii cu aparat GPS va trimite coordonatele (grade-minute-secunde-miimi de secunda) la fima specializata. Asociatiile vor contracta abonamente cu firmele de supraveghere prin satelit a pozitiei masinii astfel ?nc?t datele de pozitionare ale autoturismului sa fie stocate ?n memoria platformei de supraveghere timp de 1 an de zile. La solicitarea omologatorului sau a membrului CNS responsabil de zona, asociatiile au obligatia sa puna la dispozitia acestora userul si parola pentru verificarea pozitiei masinii. Ne-respecatrea acestei prevederi sau imposibilitatea vizionarii pozitiei masinii va duce automat la ne- recunoasterea concursului ?n campionatul national.
  c) Planul concursurilor, un exemplar, trebuie obligatoriu, semnat de catre presedintele si responsabilul tehnic-sportiv a Asociatiei si stampilat corespunzator. Acesta se va trimite obligatoriu la CNS pentru avizare p?na la 01 februarie anul ?n curs? unde? va ram?ne la dosarul Asociatiei care va fi arhivat la FCPR si se va pastra timp de trei ani.
  d) CNS va analiza toate planurile de concursuri primite; ?n cazul concursurilor de peste hotare va cumula concursuri cu lansari din diferite localitati si va face demersuri sportiv ? diplomatice cu conducerile columbofile ale tarilor respective pentru obtinere de aprobari ? invitatii scrise, ?n timp util; dupa primirea avizelor necesare va aduce la cunostinta Asociatiilor, prin circulara de lucru, lista cu numele si adresele delegatilor ? observatori care vor aviza lansarile fiecarui concurs.
  Capitolul IV
  Inscrierea porumbeilor ?n concurs
  Art. 9. ? Numai crescatorii de porumbei care sunt membri columbofili (cu cotizatia platita la zi), cu legitimatia (licenta) semnata, nesuspendati, (posibil si ?n tandem), cu toate obligatiile achitate catre Asociatie si FCPR, care se regasesc ?n tabelul cu membri columbofili ai Asociatiei (un tabel va fi arhivat la FCPR si altul la omologator) vor fi autorizati sa participe la concursurile columbofile.
  Art 10. ? Un porumbel poate participa la concursuri ?ntr-un an sub numele unui singur columbofil sau tandem columbofil (un singur cod electronic). Cei care participa ?n tandem trebuie sa fie membri columbofili cu toate obligatiile achitate catre Asociatie si FCPR. Tandemurile se accepta ?n cazurile ?n care porumbeii apartin unei crescatorii cu o singura adresa.
  Art. 11.- a) Listele porumbeilor maturi si tineri ce urmeaza sa participe la concursuri ?n sezonul competitional primavara-vara (lista de start) ? conform anexei nr. 4 ? se ?ntocmesc de catre fiecare columbofil, ?n dublu exemplar, vor fi semnate cu numele si prenumele acestuia si licenta vor fi predate comisiei tehnic-sportive a Asociatiei p?na la data stabilita de comisia tehnica a fiecarei asociatii. In listele de start vor fi consemnati numai porumbeii din crescatoria proprie cu titluri de proprietate.? La ceasurile electronice fisa de culpare se poate folosi si ca lista de start.
  b)Angajarea la concurs a unor porumbei care nu au foat trecuti pe lista de start atrag dupa sine suspendarea columbofilului pe o perioada intre 1 si 5 ani. Pentru aceasta columbofilii pot solicita tehnicilor de judet stampilarea unei liste de start care ulterior sa o pastreze pentru a face dovada porumbeilor desemnati la inceput de sezon.
  c) Listele de start cu porumbeii pui, pentru concursurile din vara ? toamna vor fi trimise la omologator o data cu dosarul primului concurs. La ceasurile electronice fisa de culpare se poate folosi si ca lista de start.
  d) Listele de start de introduc in programul de clasamente evitandu-se astfel greselile de dactilografiere din cursul sezonului.? La ceasurile electronice acestea se transfera direct prin intermediul calculatorului daca este posibil. Introducerea listelor de start in program se face pentru toti crescatorii care participa la concursuri cu respective asociatie pana la primul concurs, moment in care electronic este blocata introducerea altor liste de start. La ceasurile electronice se introduce si seriile cipurilor electronice evitandu-se astfel folosirea cipurilor de pe porumbei prinsi de catre alti columbofli.
  Art. 12. a) ?nscrierea porumbeilor ?ntr-un concurs se face, de catre columbofil, pe fise colective de cromometrare ? tip FCPR, ?n minim doua exemplare pentru toate categoriile de distante. Fisele sunt puse la dispozitie de catre Asociatie. Cei care folosesc ceasuri electronice computerizate au fisa de cronometrare ?n memoria calculatorului care trebuie sa fie listata la primul concurs. Inscrierea porumbeilor ?n fisa proprie la ceasurile mecanice se face obligatoriu la domiciliu, scrisa citet si fara corecturi.
  b) Participantul la concurs este direct raspunzator de corectitudinea ?nscrierii urmatoarelor date pe fisa proprie: Asociatia, seria ceasului constatator, localitatea de lansare, data concursului, seria de pe inelul genealogic al porumbelului, anul, sexul, numele si prenumele columbofilului (eventual tandemul), numarul de telefon, numarul de licenta (legitimatie) adresa exacta a volierei, semnatura proprie.
  c) La toate categoriile de distanta primii 5 porumbei de pe prima fisa de cronometrare, formeaza echipa columbofilului.
  d) ?nscrierea porumbeilor pe fise colective de cronometrare se face numai cu pasta, citet si fara stersaturi ? pentru cele doua exemplare se va folosi indigo (plombagina) ? se pot folosi si fise speciale autocopiatoare.
  e) Inelele electronice au o serie unica de identificare care trebuie sa apara pe listigul de cipuire. Aceste sunt proprietatea columbofilului. Crescatorii care sunt dscoperiti cu inele electronice (senzori) care in sezonul anterior au fost folosite de catre alti columbofli si nu pot face dovada ca le-au cumparat de la acestia vor fi exclusi din activitatea competitionala pe o perioada intre 1 si 5 ani. Asadar recomandam columbofililor sa cumpere senzori doar de la distribuitorii autorizati sau de la crescatorii care le pot dovedi participarea la concurs cu acei senzori, in scopul limitarii furturilor de cipuri de pa porumbeii pripasiti sau prinsi in timpul curselor.
  Capitolul V
  Clemarea si ?mbarcarea porumbeilor
  Art. 13.
  a) Clemarea porumbeilor iar apoi ?mbarcarea lor ?n mijlocul de transport specific columbofil se face ?n centrul sau ?n centrele (?n functie de felul concursului) stabilite de organizatori si ?ntr-o anumita perioada de timp (ce trebuie respectata de columbofili), detalii ce vor fi aduse anticipat la cunostinta columbofililor, ?n sedinte, telefonic sau scris. La concursurile organizate la categoriile Viteza, Demifond? pot fi unul sau mai multe centre de clemare si ?mbarcare. La concursurile organizate la categoriile Fond si Maraton pot fi mai multe centre de ?mbarcare, dar nu mai mult de un centru pe judet (asociatie).
  ?n conditii speciale la solicitarea conducerii asociatiei columbofile, CNS poate aproba organizarea la fond a doua centre de ?mbarcare ?ntr-un judet. Pentru aceasta se va trimite solicitare scrisa si memoriu justificativ. Nu va exista clasament pe centre separat pe cele doua centre, doar pe judet, iar ?n cazul ?n care la un centru participa si membrii unui alt judet se va face clasament judetean (membrii judetului) si de centru (cumulat de pe cele doua centre)
  b) Datele de imbarcare ale porumbeilor se precizeaza in Planul de zbor insa pot fi modificate de catre organizatori (asociatie sau comitet de organizare in cadrum mai multor asociatii). Acest lucru va aparea pe clasamentul concursului. Modificarile pot fi facut doar in urma unor prognoze meteo ne-favorabile.
  c) ?ntotdeauna, obligatoriu, la un Centru de clemare si ?mbarcare trebuie sa participe :
  minim 15 columbofili (sau tandemuri) si minimum 15 ceasuri de cronometrare pentru categoria Viteza, Demifond? ;
  minim 40 columbofili (sau tandemuri) si 40 de ceasuri de cronometrare la categoria Fond? ;
  minim 50 columbofili (sau tandemuri) si 50 de ceasuri de cronometrare la categoria Maraton ;
  d) Centrele de ?mbarcare sunt desemnate de catre Comisia Tehnico-Sportiva a Asociatiei Organizatoare. Pe fiecare Centru de ?mbarcare se va numi un Resposabil de centru care va raspunde de corectitudinea organizarii operatiunilor de centru si un tehnic-sportiv care va raspunde de dosarul sportiv al concursului.
  e) Fiecare crescator are obligatia sa ?mbarce la cel mai apropiat centru de ?mbarcare fata de crescatorie iar responsabilul de centru are obligatia sa ?i primeasca. La desfiintarea unui centru de ?mbarcare se respecta aceeasi clauza.
  f) Daca la una din etape nu se ?ntruneste conditiile pentru centru de ?mbarcare, centrul se desfinteaza p?na la finalul etapelor ramase pe planul de zbor respectiv maturi sau pui. ?n Asociatiile cu numar sub 150 de membrii nu se pot face centre de ?mbarcare la mai putin de 10 km unul de altul aerian.
  g) Crescatorii unui judet (asociatie judeteana) ?mbarca la concursurile de fond si maraton la acelasi centru (stabilit de organizator ?n protocol).
  h) In cazul in care un centru nu indeplineste criteriile de mai sus referitor la numarul minim de columbofili, se imbarca porumbeii si de la urmatoarea etapa se desfiinteaza centrul atat sub raport al imbarcarii.
  i) columbofilii imbarca la acelasi centru pana la desfiintarea acestuia in conditiile RNS. Acestia nu au dreptul de a merge in timpul sezonului sa imbarce la alte centre cat timp centrul lor nu este desfiintat. Desfiintarea unui centru apare in conditiile stabilite de RNS.
  Art. 14.-
  a) O comisie de clemare este formata din minimum 3 (trei) persoane. Asociatiile au obligatia sa aiba permanent delegati prezenti la clemarea si ?mbarcarea porumbeilor. Comisia va folosi masa de lucru, cleme de concurs, aparat de clemare (facultativ), pixuri, porumbeii si fisele de cronometrare prezentate de columbofil sau delegatul sau, ?n functie de necesitati pot functiona mai multe comisii de clemare si ?mbarcare. Organizatorul ?si asuma riscurile pentru aventuale erori ce apar din vina persoanelor ce nu sunt membri columbofili dar participa la comisiile de clemare.
  b) Clemele de concurs folosite sunt de trei feluri:
  1 ? din cauciuc inelara, pe ambele fete av?nd marcate ?n relief c?te o serie de cifre, sau 2 ? clema electromagnetica, proprie fiecarui porumbel si a carei serie interioara se afla ?n memoria sistemului electronic de cronometrare (special pentru asemenea fel de clemare), 3 ? stikere autocolante, cu serie interioara vizibila doar dupa razuire. Asociatiile pot decide modelul pe care il vor folosii.
  c) Columbofilul sau delegatul sau care participa la concurs numai va asista, din apropiere (dar nu va ajuta) la clemarea si ?mbarcarea porumbeilor proprii. El nu trebuie sa afle seriile clemelor de concurs aplicate porumbeilor sai.
  Art. 15. ? a) Un membru al comisiei preia c?te un porumbel din cosul ?n care au fost adusi, verifica starea de sanatate si seria inelului matricol, ?l cauta si ?l localizeaza ?n fisa de cronometrare completata si prezentata de columbofil; alt membru al comisiei de clemare preia o clema de concurs si scrie ambele serii ?n dreptul porumbelului identificat; al treilea membru aplica clema respectiva pe piciorul porumbelului si ?l depune ?ntr-un alt cos special pentru ?mbarcare sau ?l va ?ntroduce direct ?ntr-o boxa a mijlocului auto de transport porumbei. Se procedeaza astfel p?na la terminarea si completarea ?ntregii fise de cronometrare a columbofilului respectiv, urm?nd apoi alti columbofili cu porumbeii lor. La fel se procedeaza si la cei cu ceasuri electronice unde este obligatorie verificarea inelului matricol si ?nscrisul din ceas la introducerea ?n antena a piciorului cu cip.
  b) La cei cu ceasuri electronice ?mbarcarea porumbeilor se face obligatoriu pe concursul nr. 1 (sau de la prima pozitie). Fiecare crescator este responsabil personal de reglajul ceasurilor electronice privitor la fixarea cursei corecte si la verificarea functionarii ceasului atomic . Acest lucru se face de catre columbofil inainte de inceperea procedurilor de imbarcare a porumbeilor iar crescatorul dupa verificarea ceasului nu va participa la imbarcarea porumbeilor sai.
  c) C?nd sunt mai multe concursuri ?n acelasi weekend se respecta ordinea cronologica a ?mbarcarilor. Listarea fisei de concurs se face obligatoriu imediat dupa fiecare ?mbarcare si va fi semnata de comisia de ?mbarcare dupa care este predata crescatorului pentru a-si completa datele de identificare. Completarea datelor se va face ?n prezenta comisiei de ?mbarcare. La ceasurile electronice folosite de mai multi crescatori se va trece numarul concursului ?n ordine crescatoare pentru fiecare crescator.
  d) Sistemele de ?mbarcare sunt obligatoriu proprietatea Asociatiei ?n timpul sezonului de concursuri. Dob?ndirea acestora se poate face prin achizitie sau prin ?mprumut, ?nsa Asociatia este direct raspunzatoare de folosirea sistemelor de ?mbarcare la toate centrele de ?mbarcare din subordinea sa.
  f) Asociatiile columbofile vor introduce in program? marca si seriile sistemelor de ?mbarcare. Orice achizitie de nou sistem de ?mbarcare, sau renuntare la un sistem se comunica ?nainte de a fi folosit la un alt concurs pe mail cu responsabilul cu programul de clasamente.. Folosirea pentru ?mbarcare a unui alt sistem de club (alta serie) decat cele introduse in program, atrage dupa sine scoaterea din concurs a tuturor fiselor ?mbarcate cu respectivul sistem.
  g) Fisa de cronometrare completata, cu bararea locurilor nefolosite din josul paginii, va fi semnata la rubrica respectiva de toti membrii comisiei de clemare cu numele si prenumele fiecaruia, licenta, si semnatura proprie; fisa (ambele exemplare) vor ram?ne la organizatori, cumul?ndu-se toate, ?n finalul clemarii, ?ntr-un dosar de concurs.
  h) Pentru concursurile de Maraton toti porumbeii vor fi supusi controlului secundar. Acesta se face cu stikere.
  MODALITATE DE LUCRU STIKERE ? pt. Maraton
  Controlul secundar se face de catre o a doua comisie care va trece intr-un tabel fiecare porumbel. Fiecare centru de desigilare va avea propriul tabel de control secundar, incis in plic si stampilat peste inchidere.
  Astfel? se ia o pereche de stichere fara sa fie razuite si unul se lipeste pe inelul porumbelului iar cel de-al doilea se lipeste pe lista de control in dreptul porumbelului controlat. Crescatorul va primi obligatoriu o fisa de imbarcare acasa . (exemplerul 3)
  La sosirea porumbelului acasa, crescatorul va dezlipi stikerul de pe inel, il va lipi in dreptul porumbelului pe fisa nr 3, si il va razuii pentru a vedea codul din interior. Acel cod va fi anuntat telefonic.
  La desigilare? crescatorul va aduce cu el fisa nr 3 care va contine lipite stikerele de la toti porumbeii constatati. In acelasi timp cu desigilarea ceasurilor (sau listarea celor electronice) se va desface plicul (acesta trebuie pastrat intact de responsabilul de cetru sub sanctiune anularii concursului pentru acesta) si se va compara prin razuire minim primii 2 ? 5 porumbei ai fiecarui crescator.
  Fisa nr 3 se va atasa fisei de desigilare si va face parte din dosarul concursului in mod obligatoriu. Crescatorilor care nu prezinta fisa 3, sau care au diferente intre codul de pe fisa 3 si cel de pe re-clemare li se anuleaza? concursul sau porumbei a caror serie nu corespunde cu cea de pe tabelul de control secundar.
  In masura posibilitatilor, comisia de anuntare a porumbeilro va trimite prin mail procesul verbal al anunturilor telefonice catre centrele de desigilare pentru verificare incrucisata a anunturilor, orelor de anunt si veridicitatii anunturilor. Porumbeilor sositi fara stikere li se va anula concursul.
  i) Organizatorii pot decide astfel de masuri si la etapele din alte categorii. Deciziile organizatorilor sunt suverane.
  Art. 16. a) ?mbarcarea porumbeilor ?n mijlocul de transport se face pe baza de sexe, ?n toate boxele, astfel ?nc?t sa nu se creeze privilegii pentru porumbeii unor columbofili. Aceasta operatiune se face sub ?ndrumarea unui membru columbofil care va ?ntocmi si diagrama concursului ?n care se va consemna numarul de porumbei existent ?n fiecare boxa si numarul total ?n final. Ea va trebui sa contina precizat si numarul de metri patrati folosibili ai mijlocului de transport respectiv.
  b) Numarul de porumbei ?mbarcati ?n boxe pe unitatea de suprafata (1 metru patrat) este de maximum:
  1. ? 40, la concursurile de Viteza, Demifond ;
  2. ? 35, la concursurile de Fond ;
  3. ? 25, la concursurile de Maraton.
  ?n cazul ?n care pentru un concurs de demifond sunt necesare 2 zile pentru transport se respecta prevederile de la punctul 2.
  Art. 17. ? Daca ?n timpul clemarii sau ?mbarcarii se elibereaza involuntar unul sau mai multi porumbei si acestia sunt ai columbofililor din localitatea de ?mbarcare, porumbeii vor fi prezentati organizatorilor ?n aceeasi zi. Daca acesti porumbei apartin unor Asociatii din alte localitati, ei vor fi declarati p?na ?n prima zi a concursurilor, la ora 8 dimineata ziua concursului. ?n cazul ne-anuntarii porumbeilor scapati comisia tehnico-sportiva a asociatiei organizatoare poate lua masuri de anulare a concursului pentru centrul respectiv sau alte masuri la nivel de clasament. Orice masura se va justifica prin proces verbal.
  Art. 18. ? Dupa terminarea operatiunilor de clemare si ?mbarcare a porumbeilor comisia tehnic sportiva a organizatorului concursului (?mpreuna cu delegatii ai Asociatiilor participante, c?nd este cazul) sau tehnicul de centru de ?mbarcare, vor ?ntocmi Dosarul care va ?nsoti mijlocul de transport porumbei la locul de lansare. Astfel c?te un exemplar al fiselor de cronometrare, vor fi stampilate si semnate de ?mputerniciti si vor fi puse ?n dosar. Fiecare centru de ?mbarcare poate avea dosar propriu, sau la ultimul centru se pot cumula toate fisele ?ntr-un singur dosar.
  Tot din dosar mai face parte procesul verbal de lansare tip FCPR (?n trei exemplare) care se va completa la majoritatea rubricilor inclusiv evidenta pe Asociatii a porumbeilor angajati, semnata si stampilata corespunzator de organizator.
  Procesele verbale la concursurile din strainatate vor fi traduse ?n limba nationala a delegatului-observator, a celui ce urmeaza sa confirme lansarea sau ?ntr-o limba de circulatie internationala.
  Diagrama concursului, a mijlocului auto de transport porumbei, ?n doua exemplare, semnata si stampilata va face parte din dosar.
  Deplasarea mijlocului de transport ?n vederea colectarii porumbeilor de la mai multe centre de ?mbarcare se face cu boxele sigilate avand aplicate sigilii. La sosirea la noul centru de imbarcare se vor verifica sigiliile.
  ?nscrierea ?n fals a unor porumbei sau crescatori la un concurs, (fise false) atrage dupa sine suspendarea din activitatea sportiva pe o perioada de minim 10 ani a persoanelor responsabile. (responsabilul de centru si tehnicul sportiv de la acel centru).
  Capitolul VI
  Reglarea, sigilarea si pornirea ceasurilor de cronometrare
  Art. 19. ? a) Columbofilii trebuie sa detina ceasuri de cronometrare conform modelelor aprobate de CNS si ?n perfecta stare de functionare, cu banda de h?rtie, tusiere de calitate si tuburi mici pentru introdus clemele de concurs (la ceasurile fara capac la disc sau fara clapeta la fiecare cuseta).
  b) Orice ceas Heirman se va putea folosi numai cu carcasa de plastic de protectie prevazuta de fabricant sub capac si o saiba de la tusiera, de siguranta;
  c) La ceasurile cu banda de h?rtie dubla, banda valabila pentru concurs este banda de pe tamburul interior,
  d) Orice ceas de cronometrare trebuie sa aiba trecut, pe o eticheta, la exterior, numele si prenumele proprietarului.
  e) Abaterea acceptata de la ora exacta, ?n plus sau minus, este de numai 3 minute pentru fiecare 24 de ore de functionare a ceasului ( mecanic sau electronic).
  Art. 20. a) Sigilarea ceasurilor se face, indiferent de felul concursului, la centrul si ?n perioada de clemare si ?mbarcare a porumbeilor.
  b) Comisia de sigilare este formata din minimum trei persoane, ?n comisie pot fi inclusi si delegati ai altor Asociatii participante.
  c) Pe banda de cronometrare, la ?nceputul ei se consemneaza:
  1. concursul si data lansarii;
  2. numele si prenumele columbofilui (columbofililor) ce va/vor introduce cleme ?n ceas,
  3. seria ceasului;
  4. comisia de sigilare formata din trei persoane cu nume, prenume si semnatura proprie;
  5. o stampila
  d) Fixarea Indicatorului zilei se face fix pe linia de pe cadran a ultimei cifre (cea mai mare) specifice fiecarui ceas si anume pe ziua a 7 a, a 10 a sau a 12 a (perioada maxima de functionare a ceasului).
  Pentru ceasurile Junior si Benzing Paloma fixarea zilei se face pe ziua a 7 a.
  e) Fixarea orei se face la o ora ?ntreaga, cel mai t?rziu la ora 20. Orarul trebuie sa fie fixat pe ora stabilita iar minutarul trebuie sa fie la zero (0).
  Organizatorul decide fixarea orei de pornire a ceasurilor (aceeasi pentru toti columbofilii participanti la concursul respectiv).
  Ceasul se sigileaza de catre comisia de sigilare astfel ?nc?t inelul format din alta sau s?rma subtire sa nu fie prea larg (sa permita intredeschiderea capacului), cu plomba stantata.
  f) Posesorii de ceasuri electronice vor fi prezenti doar la desigilarea si controlul final pentru fiecare concurs, fiind cuprinsi ?n procesele verbale respective, dar nu mai t?rziu de anuntarea si marcarea primului control final la ceasurile mecanice.
  g) Cuplarea senzorilor se face obligatoriu pentru fiecare asociatie de persoane desemnate. Acestea listeaza dupa cuplare, lista cuplarilor, o semneaza si o ataseaza in dosarul asociatiei.
  Cuplarile se fac prin intermediul calculatorului. Orice cuplare cu trapa de imbarcare sau sosire fara calculator este nula si duce la anularea porumebilor cuplati prin aceasta procedura.
  Face exceptie acest lucru, imbarcarea de urgenta , doar in cazul cipurilor defecte constatate in timpul imbarcarii, si pentru aceasta se va atasa lista de cuplari din nou la dosarul concursului semnata si stampilata de comsia de imbarcare..
  Asociatiile raspund prin tehnciul sportiv de persoanele desemnate sa faca cuplarea senzorilor.
  Orice modificare ulterioara a cuplarilor, atrage dupa sine listarea unei noi liste de cuplari care va ajunge la omologator cu primul dosar. Aceasta se face cu acordul presedintelui asociatiei si sub sanciunea anularii rezultatelor a? celor care nu respecta aceasta prevedere. Lista cu cuplari in format electronic va fi trimisa responsabilului cu programul care o va introduce in programul de clasamente pentru crescatorul in cauza, astfel ca cipul nou va intra in baza de date a FCPR.
  h) Fisa ceasurilor electronice care nu corespunde din punct de vedere ?control ceas atomic? (care nu arata ora ceasului atomic citita) va fi anulata.
  i) Este interzis sa se faca modificari pe fisa de ?mbarcare, aceasta duc?nd la anularea concursului. Asociatiile care au concurenti cu sisteme electronice, vor desemna comisii care vor raspunde de corectitudinea ?mbarcarcarilor.
  j) Columbofilul care participa la concursuri trebuie sa posede ceas de cronometrare si sa faca dovada ?nregistrarii obligatorie a porumbeilor proprii ?n ceasul ?nscris de pe fisa de cronometrare.
  k) Cu ocazia sigilarii ceasurilor la toate tipurile de concurs se ?ntocmeste un Proces verbal de sigilare ?n care vor fi trecute toate ceasurile participante dupa urmatorul tabel: nr. curent, nume, prenume columbofil, Asociatie, seria si modelul ceasului, numarul de ordine a cusetei de pe circumferinta discului, ?n pozitia sigilat care va fi semnat de membri comisiei si stampilat corespunzator.
  Art. 21. ? a) La pornirea ceasurilor, controlul final c?t si la lansarea porumbeilor este nevoie de o sursa exacta ce indica ora (momentul) activitatii respective. ?n acest sens organizatorul trebuie sa foloseasca un ceas de mare precizie un aparat radio (al saselea bip sonor marcheaza ora exacta) sau un telefon mobil, cu solicitarea anterioara a orei exacte la Romtelecom (Robot), posibil ceasul atomic al sistemelor electronice.
  b) Pornirea ceasurilor se face numai ?n ziua anterioara datei stabilirii lansarii porumbeilor, la ora la care a fost fixat cronometrul, la nivelul sediului Asociatiei organizatoare sau pe centre (stabilite de organizatori) dupa cum urmeaza:
  1. La toate concursurile de Viteza, Demifond, Fond si Maraton la pornirea ceasurilor trebuie sa fie prezenta o comisie formata din minim 3 membri columbofili stabilita de conducerea Asociatiei, care va intocmi si semna procesul verbal de pornire a ceasurilor mecanice. Nu e obligatorie prezenta columbofililor posesori de ceasuri electronice, intrucat nu se vor trece in procesul verbal de pornire insa respectivul centru trebuie sa aiba la desigilare prezenta a minim 15 columbofili si ceasuri constatatoare. In caz contrar cetrul se desfiinteaza atat din punct de vedere al desigilarii cat si al imbarcarii porumbeilor pentru respectivul plan de zbor.
  c) La toate modelele, cu exceptia ceasurilor Junior, Benzing Paloma si a celor electrice si electronice computerizate, dupa pornirea ceasurilor, de catre fiecare columbofil, se va manevra, din cheie, banda inregistratoare astfel ?nc?t sa se poata citi, de catre comisia de pornire a ceasurilor, marcajul initial ?n vizorul ceasului.
  d) Numai dupa marcajul de pornire a ceasurilor mecanice se va intocmi un proces verbal de pornire ?n care se vor mentiona: numele si prenumele proprietarului, seria si modelul ceasului, numarul cusetei de pe disc unde se va introduce prima clema, care va fi semnat de minimum 3 columbofili si stampilate. La centrele de imbarcare unde se fac toate operatiunile (sigilare, pornire si desigilare) pentru tori crescatorii se pot folosi procese de verbale comune, care sa aiba coloane pentru operatiile enumerate mai sus si in care semneaza columbofilul la sigilare, la pornire si daca este cazul si la desigilare.
  e) Dupa terminarea operatiunilor de clemare, ?mbarcare, sigilare a masinii cu porumbei si a ceasurilor, at?t stampila Asociatiei organizatoare, clestele de sigilat cat si cheia de autorizare-evaluare a ceasurilor electronice cat si sistemele de imbarcare se vor pastra in conditi de siguranta maxima pana la desigilare. Responsabilul de centru va raspunde de siguranta acestora.
  f) Daca ?n momentul bataii de pornire a ceasurilor un ceas nu porneste se acorda 15 minute pentru desigilarea, verificarea si repunerea ceasului respectiv la + 15 minute, apoi se porneste si se sigileaza ceasul .
  Capitolul VII
  Transportul porumbeilor la locurile de lansare
  Art. 22. Transportul porumbeilor clemati se face numai cu mijloace specializate de transport obligatoriu sigilate dupa ?mbarcare, iar ?n diagrama masinii se va specifica suprafata totala functionala a boxelor cu porumbei.
  Art. 23. ? a) Boxele trebuie sa fie prevazute cu sisteme de adapare si alimentare din exterior sau interior si sa aiba o ?naltime interioara de cel putin 22,5 cm. Boxele trebuie sa fie numerotate vizibil. ?n functie de tipul constructiv al mijlocului de transport mai sunt necesare : o scara mobila de acces, bidoane si jgheaburi pentru apa, saci cu m?ncare, matura si faras, etc.
  b) Pentru transportul porumbeilor Asociatiile trebuie sa faca apel la soferi si columbofili delegati ? lansatori cu experienta. Ei vor fi instruiti de catre organizatori.
  c) Porumbeii trebuie sa fie asigurati cu hrana si apa pentru ca ?n cazurile ?n care lansarea nu se poate efectua la data stabilita, din motive obiective (defectiune a masinii, vreme total nefavorabila, etc.) sa se poata am?na lansarea. ?n aceasta situatie, delegatul ? lansator este obligat sa informeze telefonic conducerea Asociatiei organizatoare iar aceasta sa aduca situatia de fapt la cunostinta columbofililor participanti.
  Art. 24. a) Dupa terminarea ?mbarcarii porumbeilor, fiecare boxa sau seturi se boxe se sigileaza de catre organizator. ?n acest moment delegatul ? lansator preia de la organizatori Dosarul ce contine:
  1. trei exemplare a procesului verbal de lansare;
  2. doua exemplare a diagramei masinii;
  3. un exemplar a tuturor fiselor de cronometrare colectiva a porumbeilor ?mbarcati;
  4. numele, prenumele, adresa, nr. de telefon a delegatului ? observator din localitatea de lansare a porumbeilor;
  5. un plic obisnuit, pentru intern si unul special (cu valoare timbrata) la concursurile din strainatate, suma de bani necesara.
  6. pentru concursurile din strainatate Certificatul sanitar-veterinar
  Art. 25. ? Delegatul ? lansator trebuie sa acorde toate ?ngrijirile porumbeilor care-i sunt ?ncredintati at?t pe drum c?t si la sosirea la locul de lansare (hrana, apa, parcare la umbra, ?n liniste si aer liber, etc.). El va detine un ceas de m?na reglat la ora oficiala a Rom?niei si un telefon mobil.
  Capitolul VIII
  Lansarea porumbeilor
  Art. 26. ? a) Locurile de lansare vor fi aprobate de CNS, la ?nceputul anului, conform planurilor de concursuri, at?t din localitati unde functioneaza Asociatii columbofile c?t si din alte localitatti unde nu sunt Asociatii (?n acest ultim caz, Asociatia organizatoare va suporta contravaloarea drumului parcurs de delegatul-observator, ?mputernicit de Asociatia gazda).
  b) CNS va face demersurile necesare ?n functie de localitatile de lansare din planurile de zbor si va transmite Asociatiilor lista cu lansatorii at?t din Rom?nia c?t si din strainatate. ?nainte cu minim 48 de ore, Asociatia organizatoare va lua legatura cu delagatul lansator pentru stabilirea punctului de ?nt?lnire ?n vederea lansarii.
  Art. 27. a) Prezenta delegatului ? observator este obligatorie la locul stabilit pentru ?nt?lnire si apoi la locul de lansare. Cu dosarul concursului ?n m?na, privind pe diagrama, delegatul ? observator verifica integritatea boxelor, a sigiliilor, daca toti porumbeii poseda inele si cleme de concurs si daca numarul de porumbei din mai multe boxe corespunde numarului trecut pe diagrama. Verificarea se face ?n mod operativ fara a impieta asupra orei programate pentru lansare.
  Apoi se rup sigiliile, se scot lacatele sau suruburile de ?nchidere a usilor si la semnalul delegatului ? lansator, privind la ceas, se elibereaza toti porumbeii. Numai dupa acest moment delegatul ? observator completeaza rubricile procesului verbal de lansare (?n trei exemplare), neuit?nd ziua si ora lansarii (la concursurile din strainatate ORA ROM?NIEI) ?si scrie numele si prenumele, adresa completa si numarul de telefon, aplica stampila si semneaza. Aplica stampila si semneaza si pe diagrama masinii (doua exemplare). Urmeaza aplicarea stampilei (fara semnatura) pe fiecare din fisele de cronometrare colectiva prezente ?n dosar ?n cazul depistarii unor nereguli se vor consemna ?n procesul verbal de lansare.
  Delegatul ? lansator va primi plicul deschis ce are completata adresa omologatorului concursului respectiv si introduce un exemplar al procesului verbal de lansare si un exemplar al diagramei. Deplasarea delegatului ? observator va fi suportata de organizatori. Plicul, devenit scrisoare, se trimite, prin serviciul postal, de catre delegatul ? observator din localitatea de lansare, imediat sau, cel t?rziu, ?n prima saptam?na de dupa lansare.
  b) ?n caz de forta majora (masina defecta) se poate efectua lansarea din alta localitate cu aprobarea Asociatiei organizatoare, a CNS (anuntat telefonic responsabilul de zona din cadrul CNS si apoi scris) si bine?nteles a conducerii Asociatiei columbofile care va desemna un delegat observator, al noii localitati, pentru avizarea lansarii. Noua localitate va fi consemnata ?n procesul verbal de lansare.
  c) ?n cazul ?n care delegatul ? lansator nu soseste la lansare din motive exceptionale ce nu tin de culpa Asociatiei organizatoare a concursului, confirmarea lansarii va fi data telefonic de Presedintele CNS sau daca acesta nu poate fi contactat de un membru al CNS care va informa imediat ?n scris FCPR despre aceasta lansare. Se va face dovada lansarii din acea localitate. Se accepta maxim un caz de acest tip ?ntr-un sezon.
  d) La lansare pozitia GPS a masinii trebuie sa fie vizibila ?n pagina de supraveghere de pe Internet si ulterior listata si atasata la dosarul concursului. Datele se memoreaza un an. Orice concurs la care pozitia masinii nu poate fi vazuta sau la care se introduc alte coordonate dec?t cele din programul de supraveghere GPS nu se va putea folosi ?n campionatul national. Pozitia masinii poate fi data in functie de softul programului se supraveghere in grade minute si secune sau doar in grade ? longitudine si latitudine ? In programul de clasamente se introduc datele in format grade, minute, secunde, pentru cazul gradelor folosindu-se un program de transformare:
  http://www.csgnetwork.com/gpscoordconv.html
  http://www.fcc.gov/mb/audio/bickel/DDDMMSS-decimal.html
  e) in cazul cand sunt mai multe masini pe locul de lansare se introduc in program datele unei singure masini si se filmeaza lansarea pentru confirmarea prezentei celorlalte masini. (Este valabil si in cazul in care doar o masina din cele din teren are sistem GPS)
  Capitolul IX
  Constatarea porumbeilor
  Art. 28.- a) Tin?nd cont de distanta dintre localitatea de lansare si crescatoria proprie, de conditiile meteorologice, a orei matinale de lansare ? in principal a vitezei de zbor a primilor porumbei, columbofilul sau un ?inlocuitor? al acestuia va astepta, cu ceasul de cronometrare function?nd (si trecut in procesele verbale de sigilare si de pornire) sosirea pasarilor, in ordinea sosirii in crescatorie, columbofilul deposedeaza porumbelul, de clema de concurs si o introduce (daca e cazul, mai int?i, intr-un tub mic inchis la un capat la toate ceasurile fara capac si clapeta) prin orificiul de acces ?n ceasul de cronometrare sigilat (tubul mic se introduce cu deschiderea in jos) si imediat se actioneaza mecanismul ceasului ? o cheie, o p?rghie, astfel inc?t discul din interior sa se roteasca, iar mecanismul de imprimare sa stanteze ziua, ora, minutul si secunda marcarii pe banda de h?rtie. S-a consemnat, astfel, constatarea porumbelului. Pe r?nd si numai c?te o singura clema va fi introdusa ?n ceas si ?marcat? (actionat imediat mecanismul de rotire). Unei cleme de concurs din cuseta de pe circumferinta discului ?i corespunde un marcaj complet de pe banda de hirtie.
  b) Porumbeii clemati cu cleme magnetice vor fi inregistrati electronic, prin placa de la intrare in voliera, in memoria ceasului si ?n lipsa columbofilului la crescatoria proprie.
  c) Columbofilii care nu poseda ceas constatator, printr-o ?ntelegerea anterioara, introduc cleme de concurs intr-un ceas vecin.
  d) Daca ceasul de cronometrare prezinta defectiuni sau se opreste si are deja introduse cleme de concurs, se poate rupe sigiliul si deschide, iar clemele se pot introduce, pe r?nd, ?n alt ceas cu obligatia ca banda ceasului defect si ceasul constatator sa fie aduse de columbofilul primitor sau proprietar la comisia de desigilare, anunt?nd acest lucru; banda respectiva se ataseaza fisei de cronometrare proprii (in caz contrar se anuleaza rezultatele etapei respective la columbofilii in cauza).
  e) Nu se ocupa niciodata ultima cuseta a ceasului mecanic sau electric.
  Art. 29. ? a) Durata maxima de concurs este urmatoarea:
  * 2 zile, inclusiv ziua lansarii, pentru distante de 100-300 km;
  * 3 zile, inclusiv ziua lansarii, pentru distante de 300-500 km;
  * 6 zile, inclusiv ziua lansarii, pentru concursurile peste 500 km.
  b) Incepand cu sezonul 2010, timpul de neutralizare va fi calculat ca si in tarile vestice (Belgia, Olanda) in functie de ora de rasarit si apus a soarelui. Astfel ziua de concurs va incepe cu 30 min. inainte de rasaritul soarelui si se va incheia cu 30 de minute dupa apus. Calculul rasaritului si apusului se va face pentru fiecare judet organizator in parte? iar aceste date vor fi generate automat pe programul de clasamente, care va calcula neutralizarea.
  Tot pe acest program orice crescator va putea sa vada durata fiecarei zile de concurs pentru a nu exista alte suspiciuni.
  c) Porumbeii pot fi constatati si ?n timpul noptii (porumbei ce zboara si in conditii de vizibilitate redusa sau, din diverse motive, columbofilul depisteaza mai t?rziu porumbelul sosit ?n voliera).
  Art. 30. ? Daca este cazul, ?n timpul constatarii porumbeilor (a perioadei de asteptare a porumbeilor) orice columbofil participant este obligat sa admita cel putin doi delegati (?mputerniciti telefonic) din partea Asociatiei organizatoare, a omologatorilor, a membrilor CNS sau Comitet Director al FCPR care vor verifica porumbeii sositi, clemele si inelele acestora, ceasul constatator si marcarile acestuia (posibil introducerea unui biletel si un control ?intermediar? la ceas) etc., dupa care vor intocmi un proces verbal, cu cele observate, care va fi ?naintat de urgenta conducerii Asociatiei, CNS sau CD al FCPR. Membrii CD, CNS si omologatorii nu au nevoie de delegatie.
  Art. 31. ? a) In cazul concursurilor de Fond si Maraton este obligatorie anuntarea telefonica a sosirii primilor doi porumbei (pe crescator) in maxim o ora de la marcarea in ceas. Anuntul va contine nume, prenume columbofil, Asociatia, numar inel matricol porumbel, ziua, ora, minutul marcarii in ceas iar organizatorii ?si rezerva dreptul de a controla sosirile anuntate de oricare columbofil. Neanuntarea telefonica a primilor doi porumbei sositi sau anuntarea tardiva (peste o ora de la sosire) conduce la anularea intregului concurs.?? Porumbeii sositi dupa ora 22.00 pot fi anuntati p?na cel t?rziu ora 06.00 a diminetii urmatoare.? La concursurile de fond se anunta doar porumbeii sositi in prima zi de concurs.
  La Maraton se vor anunta primii doi porumbei in primele doua zile de concurs pentru fiecare judet (prima zi = ziua in care sosesc porumbei in judetul respectiv). In conditile unui concurs bun, orgainzatorii pot decide prin anuntarea telefonica si prin intermediul internetului sistarea anunturilor telefonice in momentul cand se apreciaza ca minim 40% dintre porumbei au sosit in toate judetele particpante.
  b) Se considera prima zi de concurs ziua ?n care sunt sositi si marcati ?n ceas primii porumbei pe concurs (este posibil numai unul) chiar daca sunt sositi ?n ziua a 2-a, a 3-a etc., dupa ziua lansarii.
  c) Dublajele altor concursuri sunt acceptate ?n timpul desfasurarii concursurilor de Fond?? si Maraton, c?nd se pot face concursuri din categoriile Viteza si? Demifond?? ?n acest caz benzile ceasurilor vor ram?ne ?n dosarele concursurilor cu distanta cea mai mare.
  d) Perioada de organizare a concursurilor pentru maturi si tineret se poate decala in functie de EPIZOTII si CALAMITATI NATURALE dar sa nu depaseasca 15 etape pentru categor?a Viteza, Demifond? respectand planul de zbor depus la CNS si aprobat.
  Capitolul X
  Desigilarea ceasurilor
  Art. 32. ? a) Dupa perioada de timp alocata desfasurarii concursului sau mai devreme (data stabilita de organizatori), columbofilul, av?nd ?n posesie ceasul constatator mecanic sau electronic unde a introdus clemele de concurs sau a ?nregistrat sosirile, se va deplasa la ora si centrul stabilit de organizator pentru desigilare. Si ceilalti columbofili cu ceasuri defecte, oprite, fara cleme etc., trebuie sa fie prezenti. La concursurile categoriilor Viteza, Demifond se pot desigila ceasurile si ?n prima zi de concurs.
  b) Locul de desigilare poate fi ?n unul sau mai multe centre dar cu respectarea obligatorie a prezentei a unui numar de minim 15 columbofili si minim 15 ceasuri la toate concursurile. Centrele de desigilare se stabilesc de organizatori si centrele de ?mbarcare si vor avea numit un responsabil de centru si un tehnic care se va ocupa de dosarul concursului. Nominalizarea persoanelor responsabile pe centre se face la ?nceputul sezonului.
  c) Daca, din diverse motive un columbofil nu se prezinta cu ceasul la ora controlului final, ceasul respectiv, sigilat sau chiar cu sigiliul rupt, defect, oprit va fi adus obligatoriu la locul si data clemarii porumbeilor ?n concursul urmator c?nd ?l va prezenta comisiei tehnic ? sportive spre verificare. Dupa ultimul concurs ceasul si banda vor fi aduse la prima ?nt?lnire la Asociatie. Banda ceasului va fi atasata fisei de cronometrare corespunzatoare (a concursului anterior). In caz contrar se anuleaza rezultatele anului respectiv la columbofilul in cauza.
  d) columbofilii desigileaza obligatoriu la centrele la care au fost desemnati intreg sezonul cu exceptia desfiintari centrului in conditiile RNS.
  e). ?mputernicitul centrului, la finalul desigilarii, va ridica toate actele si le va trimite, ?n cel t?rziu trei zile, comisiei tehnic-spotive a Asociatiei organizatoare si de aici clasificatorului pentru ?ntocmirea clasamentului concursului.
  Art. 33. ? Comisia tehnic ? sportiva a Asociatiei organizatoare sau (?ntr-un alt centru a Asociatiei, ?nsarcinata cu desigilarea), va verifica, pe r?nd, fiecare ceas, integritatea lui, prezenta sigiliului. Exceptie fac ceasurile electronice computerizate. Fiecare ceas verificat este consemnat ?n procesul verbal de desigilare. Toate aceste operatii se fac ?nainte de ora stabilita pentru controlul final.
  Art. 34. a) O persoana desemnata dinainte, av?nd un ceas de precizie (posibil ceasul atomic al sistemelor de ?mbarcare elctronice) anunta, cu voce tare, ora exacta a controlului final, moment ?n care fiecare columbofil manevreaza mecanismul ceasului- cheie, parghie, marcand astfel controlul final. Apoi, dupa un interval de timp ce poate fi de la 1 minut la 10 minute, stabilit de organizatori se face, de catre toti columbofilii al doilea marcaj de control final. Numai dupa aceasta a doua marcare se trage banda la geamul vizor. Nu se trage banda la ceasurile Junior sau Benzing Paloma, Benzing CC, ?n schimb la ceasurile Heirman, Pllaschaert mai este nevoie de inca un marcaj ?bataie, pontare? (al 3-lea).
  b) Dupa marcajele finale, fiecare columbofil primeste fisa de cronometrare colectiva a porumbeilor proprii si asteapta, ?n continuare desigilarea ceasului.
  Art. 35. ? Urmeaza desigilarea propriu-zisa care se face public de catre comisiile tehnic sportive ?ntocmite ?n acest sens. Comisia este formata din minimum trei persoane. La masa de lucru columbofilul prezinta ceasul sigilat si fisa de cronometrare colectiva. El va sta aproape, supraveghind ?n liniste, operatiile de scoatere a clemelor din ceas si consemnarea acestora ?n fisa de cronometrare. Un membru al comisiei rupe sigiliul ceasului, ?l deschide si ?n functie de modelul ceasului, extrage cu atentie mai ?nt?i discul cu cleme iar apoi banda de h?rtie imprimata.
  Daca se rupe banda in timpul manipularii ei de catre comisia de desigilare, se va face un proces-verbal ?n acest sens iar banda va fi luata in considerare.
  Are loc acum o prima verificare a benzii de ceas facuta de al doilea membru al comisiei care va urmari:
  – ?nsemnarile si stampilele de la incepul benzii;
  – consemnarea numelui si prenumelui columbofilului sau a columbofililor care au marcat ?n ceasul respectiv,
  ? perforarea de control initial care trebuie sa fie ?nainte de marcajul de control initial;
  – marcajele sa fie vizibile, ? zi, ore, minute, secunde (cadranele ce exprima acest lucru);
  – marcajele de control final (minimum doua);
  – perforarea benzii ?n momentul deschiderii ceasului, unica, obligatoriu ?n al doilea marcaj final sau dupa acesta;
  Apoi va citi cu atentie primul control final ? abaterea de la ora exacta, ?n plus sau ?n minus trebuie sa fie mai mica de 3 minute ?n 24 ore de functionare a ceasului.
  In timpul al doilea se va face o verificare simultana, ?ncrucisata a marcajelor de pe banda, numarul si ordinea acestora cu ordinea clemelor aflate ?n cusete pe circumferinta discului (mobilizat din ceas sau ramas ?n ceas pe o latura a acestuia-dupa modelul ceasului). Ceasurile fara capac la disc sau fara clapete la cusete, prevazute de fabricant, trebuie sa contina clemele de cauciuc ?n micile tuburi cu deschiderea in jos. Unei cleme trebuie sa-i corespunda obligatoriu o marcare pe banda. A se regla ceasurile Junior in acest sens.
  ?n al treilea timp lucreaza toti membrii comisiei:
  1. Primul extrage, numai ?n ordine (de la prima clema la ultima) si citeste seriile clemei,
  2. Al doilea noteaza, scrie pe banda, dar ?n afara cadranelor sau datei imprimate, ?n ordinea marcarilor pe banda (1,2,3 etc.), ziua, ora, minutul si secunda marcarii porumbelului, seriile (mare si mica) a clemei corespunzatoare si prin dictare sau citire de pe fisa, trece si seria inelului matricol al porumbelului sosit (nu va mai scrie coordonatele sosirii la ceasurile care fac deja acest lucru ? exemplu: Junior sau Benzing Paloma); daca ?n ceas au marcat mai multi columbofili va consemna si numele si prenumele proprietarului porumbelului;
  3. Un al treilea membru noteaza pe fisa de cronometrare ?n dreptul porumbelului: ziua, ora, minutul si secunda sosirii si numerotarea ordinii scoaterii din ceas, ?n lateral dreapta (1,2,3 etc.)
  Se procedeaza astfel pentru toate clemele introduse ?n ceas sau daca organizatorii, de comun acord cu columbofilii si clasificatorul, au decis sistarea extragerii clemelor dupa o anumita ora (au sosit cca. 25-30% din porumbei) se respecta aceasta hotar?re. Marcajele care nu au clema corespondenta se anuleaza, se bareaza ? scriind ?Anulat? si numele, prenumele si semnatura membrului comisiei.
  De asemenea, la sfarsitul benzii se va scrie ora primului control final, care, va fi trecuta si pe fisa colectiva de cronometrare (stanga sus) si corectia totala de timp ?n secunde cu semnul + (plus) sau ? (minus). Apoi ?n afara celui de al doilea marcaj se trece obligatoriu de catre fiecare membru al comisiei de desigilare numele, prenumele si semnatura proprie. De asemenea, membrii comisiei de desigilare vor semna si ?n partea de jos a fisei de cronometrare, ?n locul rezervat acestui lucru. ?n final banda de ceas pliata gen ?armonica? se prinde cu o agrafa de fisa de cronometrare colectiva proprie si se ?nainteaza comisiei tehnic-sportive care va aplica stampila, ?n afara marcarilor de crontrol final.
  Comisia de desigilare, obligatoriu, va bara, anula r?ndul porumbeilor nemarcati, neconstatati, nesositi la ceas. Ceasurile electronice computerizate au un regim special la desigilare dar listarea sosirii porumbeilor trebuie facuta concomitent cu desigilarea ceasurilor mecanice.
  Art. 36. ? Dupa terminarea desigilarii tuturor ceasurilor si listarii sosirilor din ceasurile electronice, benzile si fisele acestora ca si benzile ceasurilor anulate cu fisele corespunzatoare si celelalte fise fara nici o adnotare precum si listingurile de sosire in ceasurile electronice, ?mpreuna cu procesul verbal de lansare, diagrama masinii, procesul verbal de sigilare, procesul sau procesele verbale de pornire a ceasurilor, procesul sau procesele verbale de desigilare, certificatul sanitar-veterinar (pentru concursurile din strainatate) si alte procese verbale intocmite la concursul respectiv (derogari de la planul de zbor aprobate de presedintele CNS, control la voliera, rupere de benzi, sesizari, abateri si sanctiuni etc.) vor constitui cuprinsul dosarului care va merge la clasificator pentru ?ntocmirea clasamentelor ? a porumbeilor si a columbofililor.
  Capitolul XI
  Corectiile de timp a ceasurilor
  Art. 37. ? Avansurile sau ?nt?rzierea ceasurilor de cronometrare fata de ora oficiala se calculeaza astfel: ? se stabilesc diferentele de timp, ?n secunde, pentru avansurile sau ram?nerea ?n urma a ceasurilor ?ntre ora oficiala si ora controlului final marcat. Aceste diferente reprezinta corectia totala (Ct) pentru fiecare cronometru; ? se calculeaza corectia pentru o ora (Co) impartind corectia totala la numarul intreg de ore de functionare a ceasului, mai precis dintre controlul final si cel initial (N) Co = Ct/N
  – se calculeaza corectia initiala (Ci) pana la ora marcarii primului porumbel sosit ?n concurs, Ci =Co x Np, in care Np este numarul intreg de ore de la pornirea ceasului p?na la inregistrarea primului porumbel.
  – ?n functie de durata aproximativa ?ntre marcarile primului porumbel si de marimea corectiei pentru o ora, o jumatate sau un sfert de ora, se aplica corectia definitiva (Cd) tuturor porumbeilor marcati ?n ceasul respectiv. Corectia definitiva, pentru fiecare porumbel, va aparea at?t ?n fisele de cronometrare c?t si ?ntr-o coloana a clasamentului porumbeilor.
  Capitolul XII
  Clasamentele concursului
  Art. 38. a) Clasamentele concursului, a porumbeilor si cel al columbofililor, se intocmesc, folosind Programul National de Clasamente dupa cum urmeaza:
  – clasamentele la categoria Viteza, Demifond pot fi:
  clasamente generale (la nivel de organizatori), clasamente pe judet si clasamente pe centre de imbarcare daca se intrunesc conditiile art.3 pct.1 (minimum 20 columbofili si 250 porumbei) si minim 20 de columbofili si 20 de ceasuri prezenti la desigilare.
  – clasamentele la categoria Fond pot fi: clasamente generale (la nivel de organizatori), clasamente pe judet si clasamente pe centre de ?mbarcare daca se intrunesc conditiile art.3 pct.2 (minimum 40 columbofili si 250 porumbei).
  – clasamentele la categoria Maraton pot fi: clasamente generale (la nivel de organizatori), clasamente pe judet. si clasamente pe centre de ?mbarcare daca se ?ntrunesc conditiile art.3 pct.3 (minimum 50 columbofili si 250 porumbei).
  b) Ca date generale, initiale de lucru clasificatorul are nevoie de: ora exacta pornire ceasuri, timpul de la pornire p?na la lansare, ora exacta control final, timp de functionare cceasuri, numar zile de concurs, durata unei zile de concurs, totalul porumbeilor angajati, numar porumbei clasati (maximum 20 % din cei angajati la concurs), numar columbofili participanti.
  Crescatorii care concureaza cu alte Asociatii judetene decat ce-a din care fac parte participa la concursuri cu coduri ale respectivei Asociatii si automat sunt centralizati in campionatul respectivei Asociatii. Participarea la diferite categorii cu asociatii diferite se fac in conditiile RNS, cu mentiunea ca porumbeii sunt legati direct de codul de crescator iar acestia se introduc in lista de start electronica la inceputul sezonului (inainte de prima etpa a asociatiei respective)
  d) Ca date particulare fiecarui porumbel: pozitia sa ?n fisa de cronometrare colectiva (echipa primilor 5 porumbei, pentru clasamentul columbofililor), seria inelului matricol, contingent, sex, ziua, ora, minutul si secunda sosirii scrisa ?n fisa ?n dreptul pasarii respective.
  Art. 39. a) Clasamentul porumbeilor se ?ntocmeste ?n ordinea descresc?nda a vitezelor medii (metri/minut) calculate cu doua zecimale si pentru maximum 20% (douazeci) din totalul porumbeilor angajati la concurs.
  b) Numarul de porumbei luati in calcul pentru clasamentul unui concurs va fi numarul total al porumbeilor cumulat din fisele de imbarcare al columbofililor participanti la acel concurs.
  c) Punctajul penalizat al unui porumbel in clasamentul national se calculeaza dupa formula cu doua zecimale si anume: Lp x 1000 / Np
  ?n care Lp este locul porumbelului ?n clasament, Np numarul de porumbei angajati pentru toate categoriile.
  d) Asociatiile vor calcula la cererea crescatorilor, punctajele penalizate pentru primii trei porumbei la categoriile prevazute de FCI in vederea stabilirii lotului olimpic al Romaniei folosind formula FCI. Aceste date se introduc in cardurile electronice prezente pe pagina fiecarui judet pentrru centralizarea nationala a Lotului Olimpic
  Art. 40. ? Din clasamentele concursului trebuie sa rezulte:
  a) Clasamentul porumbeilor:
  – antetul cu Asociatiile columbofile participante;
  – numarul concursului;
  – categoria de concurs;
  – localitatea de lansare (eventual tara);
  – principalele localitati de sosire a porumbeilor;
  – data si ora lansarii;
  – numarul porumbeilor participanti;
  – numarul porumbeilor clasati;
  – numarul columbofililor participanti;
  – ziua,ora, minutul, secunda si domiciliul primului porumbel din clasament;
  – ziua,ora, minutul, secunda si domiciliu ultimului porumbel din clasament;
  ?n tabel:
  – locul ocupat de porumbel;
  – numele si prenumele columbofilului;
  – numele Asociatiei;
  – inelul matricol si anul fiecarui porumbel;
  – sexul acestuia;
  – ora, minutul si secunda corectate a sosirii porumbelului;
  – distanta de zbor omologata, calculata cu GPS;
  – viteza medie (metri/minut) a fiecarui porumbel;
  – punctajul penalizat al fiecarui porumbel.
  b) Clasamentul columbofililor:
  – antetul ca mai sus,
  – numarul si felul concursului;
  – localitatea de lansare;
  – principalele localitati de sosire;
  – numarul de porumbei angajati;
  – numarul de porumbei clasati;
  – numarul de columbofili participanti;
  ?n tabel (?n ordinea crescatoare a punctajelor penalizate):
  – numele si prenumele columbofilului;
  – numele Asociatiei;
  – numar de porumbei angajati de columbofilul respectiv;
  – numarul porumbeilor clasati
  ? punctajul celor mai buni 2 porumbei din echipa primilor 5 porumbei de pe prima fisa de cronometrare la toate categoriile.
  ? ordonarea ?n partea a doua a clasamentului si a columbofililor care nu au clasat nici un porumbel.
  Art. 41. ? Dupa fiecare concurs organizatorii sunt obligati ca ?n termen de maximum 20 zile de la data desigilarii sa finalizeze clasamentele. Participantii pot sa vada clasamentele direct pe site-ul federatiei www.fcpr.ro. Contestatiile, ?n cazul unor greseli de calcul, dactilografiere sau omisiune, se iau ?n considerare daca au fost adresate, ?n scris, ?n termen de maximum 5 zile de la data aflarii rezultatelor. Raspunsurile, ?n scris, ale comisiei tehnic-sportive organizatoare la contestatiile columbofililor, vis a vis de clasamente, este obligatorie ?n termen de 5 zile.
  – Dupa epuizarea perioadei de contestatii, operatorul judetean in pagina judetului de pe Programul National de clasamente va optiona butonul ? CONCURS FINALIZAT. In acel moment concursul este blocat iar pe clasament apare acest text. Acest buton se optioneaza doar in momentul cand clasificatorul este absolut sigur ca clasamentul este gata. Dupa acest moment pagina va fi blocata si nu se vor mai putea face alte modificari in clasament. Daca omologatorul va constata deficiente si nevoia de corecturi aceste se vor face pe baza unui raport scris, trimis de omologator pe mail catre Responsabilul cu programul de clasamente.
  Capitolul XIV
  Dosarul final al concursului
  Alt. 42.- Actele concursului vor fi depuse, obligatoriu intr-un dosar (sau dosare) cu sina.
  Dosarul final al concursului va cuprinde urmatoarele:
  – procesul verbal de lansare;
  – diagrama mijlocului de transport;
  – certificatul sanitar veterinar
  – procesul verbal de sigilare ceasuri ? la toate categoriile
  – procesul sau procesele verbale de pornire ceasuri;
  – procesul verbal de desigilare a ceasurilor de concurs,
  – alte procese verbale si acte pendinte de concursul respectiv, posibil abateri si sanctiuni;
  – listingul pozitiei masinii la lansare, cu pozitia (coordonatele) de la momentul lansarii si minim 2 pozitii inainte si doua dupa lansare. (Raport pozitii)
  – fisele de cronometrare colectiva (stampilate la locurile de lansare sau ambele, cand se opereaza desigilarea pe copii), intr-o anumita ordine (pe Asociatii, ?n ordine alfabetica, etc.) completate corespunzator si fara stersaturi.
  – benzile ceasurilor de cronometrare (chiar si cele anulate) fiecare la fisa de care apartine, pentru a facilita verificarea.
  -???????? fisa nr. 3 la etapele de maraton cu stikerele lipite
  – adresa si numarul de telefon a persoanei cu care omologatorul poate lua legatura.
  Comisiile tehnico-sportive ale asociatiilor au obligatia salvarii clasamentelor imediat dupa optionarea butonului ? Concurs finalizat ? in calculatorul propriu pentru a prevenii defectiunile tehnice ale programului care pot duce la distrugerea bazei de date.
  Art 43. ? Dosarele finale ale concursurilor vor fi expediate de catre comisia tehnic-sportiva organizatoare la omologator, dupa cum urmeaza:
  – la concursurile organizate cu peste 3000 de porumbei angajati, termenul de expediere (data postei) va fi de maximum 30 zile;
  – la toate celelalte concursuri, termenul de expediere va fi de maximum 30 zile.
  Intarzierile in trimiterea dosarelor concursului se sanctioneaza de catre CNS cu una din urmatoarele sanciuni:
  1 ? suspendarea relatiilor cu FCPR a tehnicului si presedintelui asociatiei organizatoare (sau a comitetului de organizare).
  2 ? anularea rezultatelor tehnicului si presdintelui asociatiei organizatoare(sau a comitetului de organizare).
  Listele de start se pastreaza la sediul asociatiei, iar omologatorul le va viziona in format electronic in programul de clasamnete pe baza unei parole de acces.
  Dosarele se trimit cu Posta rapida, sau personal, iar omologatorul va pastra dovada primirii dosarelor pentru eventuale contestatii.
  Art. 44. a) Omologatorului desemnat judetului respectiv, ?n speta Asociatiei organizatoare li se vor expedia de catre delegatii ? observatori, scrisorile din localitatile de lansare.
  Omologatorul are obligatia de a aplica ?ntocmai prezentul RNS documentatiilor concursurilor. ?n cazul depistarii unor abateri neintentionate, omologatorul are obligatia sa ia legatura cu comisia tehnic ? sportiva a organizatorului pentru remedierea erorilor.
  Dupa verificarea dosarului si a clasamentului acesta se omologheaza, iar un exemplar al clasamentului se trimite prin posta asociatiei columbofile pe cheltuiala acesteia.
  Timpul maxim de omologare dupa primirea dosarului este de 30 de zile.
  Dupa finalizarea concursului de verificat omologatorul va actiona butonul concurs omologat si va aparea mesajul pe clasament concurs omologat. Orice modificare ininte de aceasta se va face doar de catre responsabilul de program in baza unui raport scris de catre omologator.
  b) La sf?rsitul anului competitional, sf?rsitul lunii septembrie (pentru maturi si tineri) si mijlocul lunii octombrie (pentru pui), omologatorii vor raporta in scris si verbal, membrilor CNS despre cele constatate cu ocazia verificarilor, omologarii sau neomologarii de dosare finale, motivele pendinte de aceste hotar?ri. Membrii CNS iau la cunostinta si voteaza ?n consecinta. Apoi (de obicei a doua zi) membrii Comitetului Director al FCPR valideaza rezultatele concursurilor pe ?ntreaga tara.
  c) Dosarele concursurilor cu un exemplar al clasamentului (omologat sau neomologat) se vor pastra, vreme de 2 ani la domiciliul omologatorului.
  d) Omologatorul are obligatia sa verifice si sa omologheze (sau sa anunte CNS despre problemele existente in dosar) si in maxim 30 de zile de la primirea dosarului sa bifeze in programul de clasamente butonul Concurs Omologat astfel ca toti columbofili sa poata viziona acest lucru pe site-ul federatiei.
  e) Omologatorii au obligatia sa anunte CNS despre intarzierea trimiterii dosarelor sub sanciunea anularii rezultatelor acestora.
  f) Dosarele de concurs finale care ?ncalca prezentul RNS nu vor fi omologate. Omologarea unui concurs care nu respecta prezentul RNS atarge suspendarea omologatorului din activitatea comptitionala pe o perioada ?ntre 1 si 5 ani.
  g) Omologatorii au obligatii sesizarii presedintelui CNS despre ne-omologarea unui concurs in termenul de 30 de zile prevazut pentru omologare sub sanctiunea anularii propriilor rezultate.
  Capitolul XV
  Rezultate centralizate
  Art. 45. a) Odata ce clasamentele au fost omologate se trece la centralizarea rezultatelor pe asociatii. Clasamentele ne-omologate trebuisc scoase de pe programul de clasamente imediat ce situatia lor s-a finalizat. Rezultatele judetene sunt generate on-line de catre operatorul judetean de program. Columbofili au obligatia sa i-si urmareasca rezultatele contralizate intreg sezonul si sa anunte tehnicul de judet sau centru imediat ce observa o eroare. In data de 15 septembrie CNS va genera in program Campionatul National cu porumbeii maturi, respectiv categoriile de Crescatori pentru etapele din programul de concursuri a porumbeilor mature, pe baza centralizarilor judetene. Perioada de contestatii pentru acesta este de 1 Octombrie.? Rezultatele pentru concursurile cu pui se vor centraliza la data de 15 octombrie iar perioada de contestatii a acestora este de maxim 10 zile.
  Tehnicii de judet au obligatia verificarii centralizarilor atat la nivel de judet cat si la nivel national si au obligativitatea de a anunta pe mail responsabilul cu programul de eventualele erori. Rezultatele centralizate nu se vor trimite decat dupa clarificarea eventualelor erori aparute.
  Incalcarea articolul 45 atrage dupa sine pedepse pentru responsabilii tehnico-sportivi de judet. In functia de gravitatea faptei acestia pot fi suspendati din functia respectiva in relatia cu FCPR sau suspendati din activitatea competitionala intre 1 si 5 ani.
  Centralizarea finala a rezultatelor la:
  1) concursurile cu porumbei clasa sport se fac pe anul respectiv, pe ultimii doi ani (palmares) si pe ultimii trei ani(palmares pe trei ani incepand cu sezonul 2011) pe categorii de concursuri, at?t la nivel de porumbei ? campionatul porumbeilor (maturi, tineret si pui) c?t si la nivel de columbofili ? campionatul columbofililor.
  2) concursurile cu porumbei clasa standard se face pe anul respectiv si pe ultimii doi ani si numai la porumbei, masculi si femele. Centralizarea pentru campionatul standard se face de catre Comisia Nationala de Arbitraj cu ajutorul Comisiilor sportive ale asociatiilor columbofile care au organizat concursuri si clasamente pentru aceasta categorie.
  3). concursurile cu porumbei la clasa sport ? Campionatul copiilor se face anual conform categoriei
  b) Un centralizator pentru campionatul national al porumbeilor, pe Asociatie va cuprinde: antetul, data, categoria tabelului subscris si apoi pe fiecare r?nd ?n ordine crescatoare a punctajelor finale ? numele si prenumele columbofilului, Asociatia, inelul matricol al porumbelului, concursurile la care a participat, data lansarii, distanta, locul ocupat si punctajul penalizat aferent -punctajul final si numarul total de km realizati conform baremului si pe ultima coloana doleanta columbofilului de a prezenta porumbelul respectiv la expozitia nationala cu ?E? (anexa nr. 15) Centralizarea pentru echipa Asociatiei intra in atributiile fiecarei Asociatii si se va face din primii 5 porumbei (indiferent de an) pentru fiecare categorie
  c) Un centralizator pentru campionatul national al columbofililor, pe judetul respectiv, va cuprinde:
  Antetul, data, categoria tabelului subscris si apoi pe fiecare r?nd ?n ordine crescatoare a punctajelor finale ? numele si prenumele columbofilului, Asociatia, concursurile la care a participat conform baremului, data lansarii, distanta si punctajul penalizat aferent ? punctajul final (anexa nr. 16).
  d) Un centralizator pentru porumbei la clasa standard va cuprinde: antet, data, categoria tabelului subscris si apoi pe fiecare r?nd (?n ordinea descrescatoare a punctajelor arbitrarilor la nivel judetean) numele si prenumele columbofilului, Asociatia, seria inelului porumbelului, sex, concursurile la care a participat conform baremului, data concursului, numarul de kilometri parcurs si numarul total, final de kilometri realizati, nota arbitrarii la nivelul Asociatiei
  e) Doua exemplare ale centralizatoarelor finale doar cu totaluri (nu desfasurat cu fiecare norma si etapele acesteia), semnate si stampilate de catre presedinte si tehnic sportiv pentru certificarea realitatii datelor vor fi expediate, p?na cel t?rziu pe 30 septembrie (maturi si tineri) si 20 octombrie (pui), la omologator care va verifica veridicitatea celor prezentate ?n scris. Mai apoi verifica conformitatea celor primite pe hartie cu cele corespunzatoare asociatiei pe Programul National de Clasamente prin folosirea unui user si parola de omologator. (Aceasta permite doar vizionarea clasamentelor si centralizarilor). Dupa constatarea ca centralizatoarele (cel de pe hartie si cel on-line) sunt la fel, omologatorul blocheaza cu un cod special pagina de centralizare a judetului respectiv iar rezultatele se trimit automat spre centralizarea nationala.
  f) Omologatorul va retine un exemplar al centralizatoarelor iar unul, omologat sau eventual corectat, il va returna Asociatiilor.
  Art. 46. ? a) Campionatul porumbeilor si columbofililor (rezultatele finale) din clasa sport, se centralizeaza pe 1 an, pe 2 ani si pe 3 ani la nivel de:
  * Asociatie, de catre comisia tehnic-sportiva a Asociatiei;
  * Federatie, de catre comisia tehnic-sportiva a Federatiei;
  Dar, toate acestea dupa ce, tehnicii sportivi ai Asociatiilor, omologatorii, membrii CNS si membrii comitetului director a FCPR au ?ntocmit, omologat, aprobat si validat fiecare clasament al porumbeilor si columbofililor din intreaga tara conform prezentului Regulament National Sportiv.
  b) Campionatul porumbeilor din clasa ?standard?, se centralizeaza cu baremurile indeplinite pe 1 an si pe 2 ani si arbitrarile obligatorii la nivel de Asociatie, Federatie si Tara (National), conform normelor FCI.
  c) Centralizarea rezultatelor se face automat de Pogramul National de Clasamente. Eventualele erori se sesizeaza in perioada de contestatii catre comisiile tehnice ale asociatiilor de catre columbofil, in caz contrar fiind nule.
  Capitolul XVI
  Campionate ale Asociatiilor si Federatiei
  Art 47. CLASA SPORT:
  A. Campionatul porumbeilor:
  Toate categoriile au norme la maturi si tineret separat, mai putin pentru categoriile de palmares la 3 ani, unde exista
  a) Pentru campionatul porumbeilor la categoria Viteza (100-400 km) se considera punctajul realizat de porumbel ?n fix 5 (cinci) etape de concurs parcurg?nd minimum 750 km, ?ntr-un an. 2(doua) din cele 5(cinci) etape se vor lua obligatoriu din clasamentul judetean sau general, celelalte 3(trei) luandu-se la alegere din celelalte clasamente. Pentru palmares pe 2 ani este necesara realizarea normei in fiecare an, palmaresul realizandu-se prin insumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmares pe 3 ani este necesara realizarea normei in fiecare an, palmaresul realizandu-se prin insumarea normelor din cei 3 ani.
  b) Pentru campionatul porumbeilor la categoria Demifond (300-600 km) se considera punctajul realizat de porumbel ?n 4 (patru) etape parcurg?nd minimum 1400 km. ?ntr-un an. 2(doua) din cele 4(patru) etape se vor lua obligatoriu din clasamentul judetean sau general, celelalte 2(doua) luandu-se la alegere din celelalte clasamente. Pentru palmares pe 2 ani este necesara realizarea normei in fiecare an, palmaresul realizandu-se prin insumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmares pe 3 ani este necesara realizarea normei in fiecare an, palmaresul realizandu-se prin insumarea normelor din cei 3 ani.
  c) Pentru campionatul porumbeilor la categoria Fond (peste 500 km), se considera punctajul realizat de porumbel in 3 (trei) etape de fond parcurg?nd minimum 1650 km . (cand este cazul se poate folosi si o etapa de maraton pentru norma de fond)? Pentru palmares pe 2 ani este necesara realizarea normei in fiecare an, palmaresul realizandu-se prin insumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmares pe 3 ani este necesara realizarea normei in fiecare an, palmaresul realizandu-se prin insumarea normelor din cei 3 ani.
  d) Pentru campionatul porumbeilor la categoria As Fond, se considera punctajul realizat de porumbel in 5 (cinci) etape peste 500 km? de Fond ???
  Pentru palmares pe 2 ani este necesara realizarea normei in fiecare an, palmaresul realizandu-se prin insumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmares pe 3 ani este necesara realizarea normei in fiecare an, palmaresul realizandu-se prin insumarea normelor din cei 3 ani.
  e) Pentru campionatul porumbeilor la categoria Maraton (peste 800 km), se considera punctajul realizat de porumbel ?n 2 (doua) etape din cele 3(trei) etape peste 800 km? cu participarea a cel putin 50 de crescatori la fiecare etapa. Pentru palmares pe 2 ani este necesara realizarea normei in fiecare an, palmaresul realizandu-se prin insumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmares pe 3 ani este necesara realizarea normei in fiecare an, palmaresul realizandu-se prin insumarea normelor din cei 3 ani.
  f) Pentru campionatul porumbeilor la categoria As Maraton (peste 800 km), se considera punctajul realizat de porumbel ?n toate cele 3 (trei) etape peste 800 km?? cu participarea a cel putin 50 de crescatori la fiecare etapa.
  Pentru palmares pe 2 ani este necesara realizarea normei in fiecare an, palmaresul realizandu-se prin insumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmares pe 3 ani este necesara realizarea normei in fiecare an, palmaresul realizandu-se prin insumarea normelor din cei 3 ani.
  g) Campionatul porumbeilor la categoria General, se organizeaza anual si se considera punctajul realizat de porumbel in 6 (sase) etape parcurgand minimum 1500 km dupa cum urmeaza:
  * 1-3 etape, 100-400 km;
  * 1-3 etape, 300-600 km;
  * 1-3 etape, peste 500 km;
  Pentru palmares pe 2 ani este necesara realizarea normei in fiecare an, palmaresul realizandu-se prin insumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmares pe 3 ani este necesara realizarea normei in fiecare an, palmaresul realizandu-se prin insumarea normelor din cei 3 ani.
  h) Campionatul porumbeilor la categoria ?Porumbel AS Speed ? Daca un porumbel pe perioada unui an competitional a clasat de 15 ori la etape de 100 ? 600 km? . Ierarhizarea se va face dupa numarul de puncte penalizate si kilometri realizati. Pentru palmares pe 2 ani este necesara realizarea normei ?n fiecare an, palmaresul realiz?ndu-se prin ?nsumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmares pe 3 ani este necesara realizarea normei ?n fiecare an, palmaresul realiz?ndu-se prin ?nsumarea normelor din cei 3 ani.
  i) Campionatul porumbeilor la categoria ?Porumbel AS National ? Daca un porumbel pe perioada unui an competitional a realizat norma la toate categoriile (viteza , demifond, general , fond si maraton ).? Ierarhizarea se va face dupa numarul de puncte penalizate pentru fiecare norma.In caz de egalitate primeaza numarul de kilometri.
  Pentru palmares pe 2 ani este necesara realizarea normei ?n fiecare an, palmaresul realiz?ndu-se prin ?nsumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmares pe 3 ani este necesara realizarea normei ?n fiecare an, palmaresul realiz?ndu-se prin ?nsumarea normelor din cei 3 ani.
  j) Campionatul porumbeilor la categoria ?Record? ? minim 10.000 km clasati ?n cariera (obligatoriu si ?n anul ?n curs). Se contabilizeaza etapele ?ncep?nd cu sezonul 2008
  k) Campionatul copiilor (p?na la 16 ani) la porumbei maturi, se considera punctajul realizat de porumbel ?n 5 (cinci) etape indiferent de numarul de km,?ntr-un an.
  Nu se organizeaza palmares.
  l) Campionatul copiilor (p?na la 16 ani) la pui, se considera punctajul realizat de porumbel ?n 3 (trei) etape indiferent de numarul de km,?ntr-un an.
  Nu se organizeaza palmares.
  m) La pui normele se realizeaza dupa criteriile de mai sus.
  n) Daca un porumbel ?ndeplineste conditiile normelor tuturor categoriilor poate participa, ?n cadrul campionatului national (?n clasamentele finale) la toate categoriile de distanta.
  B. Campionatul columbofililor:
  a) La categoria Viteza (100-400 km), se va lua ?n calcul punctajul cu penalizarea cea mai mica a primilor 2 (doi) porumbei din primii 5 (cinci) porumbei ?nscrisi pe fisa de cronometrare numarul 1 la fix 5 (cinci) etape de concurs si norma de kilometri -minim 750 km. intr-un an. 2(doua) din cele 5(cinci) etape se vor lua obligatoriu din clasamentul judetean sau general, celelalte 3(trei) luandu-se la alegere din celelalte clasamente.
  Pentru palmares pe 2 ani este necesara realizarea normei in fiecare an, palmaresul realizandu-se prin insumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmares pe 3 ani este necesara realizarea normei in fiecare an, palmaresul realizandu-se prin insumarea normelor din cei 3 ani.
  b) La categoria Demifond (300-600 km), se va lua ?n cacul punctajul cu penalizarea cea mai mica a primilor 2 (doi) porumbei din primii 5 (cinci) porumbei ?nscrisi pe fisa de cronometrare numarul 1 la fix 4 (patru) etape de concurs si norma de kilometri ? minim 1400 km. intr-un an. 2(doua) din cele 4(patru) etape se vor lua obligatoriu din clasamentul judetean sau general, celelalte 2(doua) luandu-se la alegere din celelalte clasamente.
  Pentru palmares pe 2 ani este necesara realizarea normei in fiecare an, palmaresul realizandu-se prin insumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmares pe 3 ani este necesara realizarea normei in fiecare an, palmaresul realizandu-se prin insumarea normelor din cei 3 ani.
  c) La categoria Fond (peste 500 km), se va lua ?n calcul punctajul cu penalizarea cea mai mica a numai 2 (doi) porumbei din primii 5 (cinci) porumbei ?nscrisi pe fisa de cronometrare numarul 1 la fix 3 (trei) etape de concurs si norma de kilometrii 1650 km. (cand este cazul se poate folosi si o etapa de maraton pentru norma de fond).
  Pentru palmares pe 2 ani este necesara realizarea normei in fiecare an, palmaresul realizandu-se prin insumarea normelor din cei 2 ani.
  Pentru palmares pe 3 ani este necesara realizarea normei in fiecare an, palmaresul realizandu-se prin insumarea normelor din cei 3 ani.
  d) La categoria Maraton (peste 800 km), se va lua ?n calcul punctajul cu penalizarea cea mai mica a primilor 2 (doi) porumbei din primii 5 (cinci) porumbei ?nscrisi pe fisa de cronometrare numarul 1 la fix 3 (trei) etape de concurs peste 800 km din cele 3(trei) din clasamente cu minim 50 columbofili si 250 porumbei.
  Pentru palmares pe 2 ani este necesara realizarea normei in fiecare an, palmaresul realizandu-se prin insumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmares pe 3 ani este necesara realizarea normei in fiecare an, palmaresul realizandu-se prin insumarea normelor din cei 3 ani.
  e) Pentru campionatul crescatorilor la categoria General se vor lua ?n calcul punctajele cu penalizarea cea mai mica a echipelor columbofililor dupa cum urmeaza:
  * 1 (o) etapa din categoria Viteza (100-400 km);
  * 2 (doua) etape din categoria Demifond (300-600 km);
  * 2 (doua) etape din categoria peste 500 km (cu date desemnate);
  cu norma de 1500 km realizata in aceste 5 etape, intr-un an.
  Pentru palmares pe 2 ani este necesara realizarea normei in fiecare an, palmaresul realizandu-se prin insumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmares pe 3 ani este necesara realizarea normei in fiecare an, palmaresul realizandu-se prin insumarea normelor din cei 3 ani.
  f) Categoria ?AS?. La aceasta categorie pot participa columbofilii care au realizat norma cu echipa la urmatoarele 5 categorii: viteza, demifond , fond , general si maraton. Punctajul pentru categoria AS se face prin insumarea punctajului penalizant la toate cele cinci categori enumerate mai sus. Pentru palmares pe 2 ani este necesara realizarea normei in fiecare an, palmaresul realizandu-se prin insumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmares pe 3 ani este necesara realizarea normei in fiecare an, palmaresul realizandu-se prin insumarea normelor din cei 3 ani.
  g) La categoria Crescator Pui, se va lua ?n calcul punctajul cu penalizarea cea mai mica a numai 2 (doi) porumbei din primii 5 (cinci) porumbei ?nscrisi pe fisa de cronometrare numarul 1 la fix 5 (cinci) etape de concurs. 2(doua) din cele 5(cinci) etape se vor lua obligatoriu din clasamentul general sau judetean , celelalte 3(trei) luandu-se la alegere din clasamentul general sau din cel de pe centru. Pentru palmares pe 2 ani este necesara realizarea normei in fiecare an, palmaresul realizandu-se prin insumarea normelor din cei 2 ani.
  h) Etapele de pui se iau in considerare doar la categoria Pui.
  i) Campionatul copiilor(pana la 16 ani) la porumbei maturi, se va lua ?n calcul punctajul cu penalizarea cea mai mica a numai 2 (doi) porumbei din primii 5 (cinci) porumbei ?nscrisi pe fisa de cronometrare numarul 1 la fix 5 (cinci) etape de concurs fara norma de kilometri, intr-un an. 2(doua) din cele 5(cinci) etape se vor lua obligatoriu din clasamentul general, celelalte 3(trei) luandu-se la alegere din clasamentul general sau din cel de pe centru,respectiv judet. Nu se organizeaza palmares.
  j) Campionatul copiilor(pana la 16 ani) la pui, se va lua ?n calcul punctajul cu penalizarea cea mai mica a numai 2 (doi) porumbei din primii 5 (cinci) porumbei ?nscrisi pe fisa de cronometrare numarul 1 la fix 3 (trei) etape de concurs fara norma de kilometri. 1(una) din cele 3(trei) etape se vor lua obligatoriu din clasamentul general, celelalte 2(doua) luandu-se la alegere din clasamentul general sau din cel de pe centru, respectiv judet. Nu se organizeaza palmares.
  k) Titlul de Maestru al Sportului Columbofil se obtine dupa indeplinirea urmatoarelor conditii:
  – doua titluri de campion national la porumbei ( doi ani diferiti )
  – doua titluri de campion national crescatori? ( doi ani diferiti )
  – participari cu porumbei la doua manifesteri internationale organizate sub egida FCI (Olimpiada, Cupa Europei Centrale si de Est )
  Art 48. FCPR organizeaza anual Campionatul Olimpic, dupa normele de particpare la Olimpiada. Pentru acesta pe pagina fiecarui judet de pe Programul National de Clasamente va exista un Card Electronic de calcul automat al primilor trei porumbei la fiecare categorie. Crescatorii care doresc si au porumbei cu rezultate conform normelor FCI vor sesiza tehnicul sportiv al asociatiei care va verifica rezultatele si le va introduce in cardul electronic. De aici se va face automat centralizarea nationala a porumbeilor. Primii trei porumbei vor participa in expozitie si vor fi premiati cu trofee ca si Campioni Olimpici la fiecare categorie. Crescatorul va opta pentru categoria unde trimite porumbelul la expozitie. Pentru a fi premiat porumbelul trebuie sa fie prezent in expozitie la categorie olimpica si sa participe obligatoriu la manifestarile internationale. ?n caz contrar crescatorul va fi penalizat cu suma de 200 euro.
  Calculul punctajelor prin carduri electronice se aplica tuturor manifestarilor internationale si se face la solicitarea crescatorului. De corectitudinea datelor raspunde tehnicul asociatiei. Pentru introducerea de date eronate acesta va fi penalizat conform articolelor statutului sau prezentului regulament
  Atentie : pentru Campionatul Olimpic sau pentru orice alte manifestari internationale unde participa Lotul ROMANIEI se poate participa doar cu inele genealogice Romanesti !
  ?n situatia ?n care se vor regasi punctaje egale at?t la porumbel atat la crescator, departajarea se va face ?n functie de km. ( cel cu nr. de km mai mare va fi considerat primul ).
  Acest articol este valabil pentru toate categoriile.
  Art. 49. ? Campionatul porumbeilor din CLASA STANDARD (nu exista campionat al columbofililor la aceasta categorie)
  a) Un porumbel ?standard? poate fi arbitrat la nivel de Asociatie, Federatie sau National daca a realizat norma FCI din concursurile la care au participat minimum 150 de porumbei la etape de minimum 100 km distanta, cumul?nd minimum 2000 km femele si 2500 km masculi, pe perioada a 2 (doi) ani de zile, dar cu conditia ca in ultimul an sa fi participat la concursuri clas?nd 750 km femelele si 900 km masculii (nu are importanta numarul de concursuri).
  La un an norma de zbor pentru porumbeii? standard? este de 1500 km la masculi si 1250 km la femele indiferent de numarul concursurilor.
  b) Arbitrarea finala, la aceasta categorie, se face la nivelul Expozitiei de Porumbei Standard a FCPR. Aceasta se organizeaza in centrul tarii cu 2 saptamani inainte de Olimpiada. Numarul de porumbei participanti, conditiile de participare si zilele de arbitraj de stabilesc annual de presedintele Corpului de arbitri FCPR. Arbitri trebuie sa fie obligatoriu membri activi ai FCPR.
  PARTEA AII-A
  SESIZARI, ABATERI, SANCTIUNI
  Art. 50. a) Orice membru columbofil, indiferent de functia pe care o ocupa la nivel de Asociatie, sau Federatie este obligat sa respecte ?ntocmai prevederile prezentului Regulament.
  b) Sesizari cu privire la abateri de la articolele prezentului RNS trebuie facute, obligatoriu, de orice membru columbofil, imediat dupa observarea sau aflarea faptului ?n sine at?t verbal c?t si ?n scris. Ele se vor adresa, ?n principal organizatorilor de concursuri la nivel de Asociatie, Federatie, comisiilor de disciplina de la aceste nivele dar si omologatorilor, membrilor CNS, membrilor comisiei juridice de disciplina litigii si arbitraj a FCPR sau membrilor Comitetului Director al FCPR.
  Art. 51. ? C?nd a fost descoperita o frauda si s-au ?ntocmit procese verbale ?n acest sens sau a aparut un litigiu referitor la ?nscrisuri cu caracter tehnic sportiv, acestea trebuie pastrate de catre comisia de disciplina care a dispus ?n cauza, deoarece hotar?rea respectiva poate fi atacata la nivelele superioare de organizare a sportului columbofil din Rom?nia. Comisia de disciplina nu are dreptul sa elibereze partilor ?n litigiu documentele cauzei.
  Art. 52. ? Comisia juridica de disciplina litigii si arbitraj a FCPR ?si desfasoara activitatea independent de celelalte comisii si de Comitetul Director ale FCPR. Orice interventie este interzisa. Orice hotar?re de anulare a unor rezultate, suspendare sau excludere dispusa de comisiile de disciplina la nivel inferior, care nu este acceptata, poate fi contestata la Comisia Juridica de Disciplina Litigii si Arbitraj a FCPR fiind anexata documentatia respectiva, ?n copie. CJDLA va reanaliza cauza (?n prezenta partilor, daca e necesar) si va pronunta o hotar?rea definitiva.
  Art. 53. ? Activitati si omisiuni ?columbofile? interzise sub sanctiunea de anulare a rezultatelor obtinute de columbofilul gasit vinovat sau de filiala/ asociatia vinovate:
  1) clasament intocmit prin cumularea porumbeilor de pe mai multe procese verbale de lansare;
  2) concursurile organizate ?n afara perioadei de programare, neaprobate de CNS al FCPR;
  3) angajarea unuia sau a mai multor porumbei ?n afara listei de start va antrena anularea rezultatelor acelor porumbei la concursurile in care au fost angajati;
  4) clemarea porumbeilor de acasa sau clemarea porumbeilor de catre proprietarul lor atat la concurentii cu ceasuri mecanice cat si electronice, conduce la anularea rezultatelor din acel an;
  5) primirea porumbeilor la concursuri fara inele matricole, cu inele taiate, largite, sudate, falsificate conduce la anularea rezultatelor columbofilului care ?i detine, precum si membrilor comisiei de ?mbarcare;
  6) clemarea porumbeilor unui columbofil cu aceleasi cleme de la alt concurs (seria intreaga, nu atunci unde din combinatia cifrelor apar c?teva) ? fac exceptie clemele electromagnetice care sunt permanente ? conduce la anularea rezultatelor pentru anul ?n cauza;
  7) cuseta cu doua cleme si marcarea corespunzatoare;
  marcarea fara clema va fi anulata;
  9) nesigilarea mijlocului de transport dupa imbarcare sau distrugerea de sigilii si boxe cu scapari de porumbei pe timpul transportului porumbeilor ?n concurs conduce la anularea intregului concurs;
  10) lansarea porumbeilor din alt loc dec?t cel trecut ?n procesul verbal de lansare cu exceptia cazurilor de forta majora prevazute ?n prezentul regulament conduce la anularea ?ntregului concurs;
  11) folosirea altor distante dec?t cele constatate prin GPS;
  12) columbofilului numit, care refuza participarea la clemarea si ?mbarcarea porumbeilor la un concurs i se va anula etapa ?n cauza;
  13) columbofililor cu ceasuri oprite, benzi rupte, defecte etc sau care nu au clasat nici un porumbel daca nu s-au prezentat la controlul final si nici la concursul urmator sau la prima ?nt?lnire a centrului de ?mbarcare, filialei sau asociatiei dupa ultimul concurs cu ceasul sigilat sau desfacut pentru a preda banda sau listingul, care vor fi atasate la fisele de cronometrare sau imbarcare, li se vor anula toate rezultatele din anul respectiv.
  14) neprezentarea cu ceasul constatator la locul si ora stabilite pentru marcarile de control initial (mai putin cei cu ceasuri electronice) , sau control final;
  15) banda si fisa de cronometrare nu au fost completate corespunzator, contin?nd modificari, stersaturi, completari;
  16) marcarile de pe banda care nu se pot citi integral;
  17) banda nu este perforata sau contine perforari ?ntre controlul initial si cel final, inclusiv;
  18) ceas de cronometrare oprit ;
  19) banda de cronometrare este pe tamburul exterior;
  20) dosare de concursuri incomplete sau cu greseli de calcul sau de dactilografiere;
  21) abateri mai mari de 3 minute pe zi a tuturor tipurilor de ceasuri ( mecanice sau electronice) de la ora exacta la controlul final;
  22) fixarea ? pornirea gresita a ceasurilor inclusiv a celor electronice sub raport al cursei si al ceasului atomic
  23) rezultate finale neconforme cu articolele 47 (litera a si b) si 48;
  24) expedierea tardiva a corespondentei, dupa data stabilita de RNS;
  25) prezentarea la activitatile columbofile a unui membru ?n stare de ebrietate cu generare de incidente conduce la anularea rezultatelor proprii la concursul respectiv;
  Abaterile ?nserate la punctele 7, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 atrag anularea rezultatelor sportive pentru etapa in cauza ale columbofilului gasit vinovat, iar cele ?nserate la punctele 1,2,20,23,24. atrag anularea rezultatelor sportive pentru membri centrului de ?mbarcare/filialei/asociatiei ?n cauza.
  Orice ?ncercare de eludare a prezentului RNS conduce la suspendare sau excludere a persoanelor sau la anularea rezultatelor centrului de imbarcare/filialei sau asociatiei gasite vinovate.
  Art. 54. Actiuni interzise sub sanctiunea de suspendare temporara sau excludere din activitatea columbofila:
  – Actiuni care conduc la suspendarea temporara din activitatea columbofila a membrului columbofil gasit vinovat de comiterea lor:
  a) neprimirea delegatilor si neprezentarea ceasului de cronometrare comisiei de control la domiciliu va determina suspendarea din campionatul national pe o perioada ?ntre 1 si 10 ani indiferent de motivul pentru care sa refuzat acest lucru;
  b) adresarea de injurii si calomnii oricarui membru columbofil la sedintele columbofile, la ?mbarcari ? desigilari sau ?n orice cadru organizat cu scopul ?ntreprinderii de manifestari columbofile atrage suspendarea din campionatul national pe o perioada intre 1 si 10 ani.
  c) orice ?ncercari dovedite de fraudare a concursurilor atrage suspendarea din campionatul national pe o perioada ?ntre 1 si 10 ani.
  d) nerespectarea angajamentelor luate la ?nscrierea ?n asociatia columbofila atrage dupa sine suspendarea din activitatea competitionala pentru o perioada ?ntre 1 si 10 ani;
  e) fraudarea concursurilor prin orice mijloace constituie o abatere grava si se pedepseste cu anularea rezultatelor la nivelul centrului de imbarcare pe raza caruia s-a petrecut fapta pe anul in curs precum si suspendare celor implicati si totodata a responsabilului cu securitatea concursului pe o perioada intre 5 si 10 ani din campionatul national.
  – Actiuni care conduc la excluderea din activitatea columbofila:
  a) Furturi de cleme, de porumbei ?n timpul imbarcarii, transportului, lansarii;
  b) Detinerea de porumbei fara drept de proprietate (furati, prinsi etc.)
  c) Detinerea de instalatii in scopul prinderii porumbeilor;
  d) Manifestarea unui comportament violent sau actiuni care conduc la violente fizice desfasurate la sediul centrului de imbarcare/filialei/asociatiei si indreptate impotriva unui alt membru columbofil sau a unei terte persoane implicate in organizarea evenimentului sau invitata sa participe la respectivul eveniment.
  e) Fraudele columbofile grave comise cu vinovatie in scopul
  Excluderea se pronunta fata de faptuitor ,dar si fata de complicii acestuia.
  Art. 55. In cazul in care se constata unele abateri ?n activitatea clasificatorului sau delegatului -lansator comisia tehnic sportiva organizatoare poate propune aplicarea de sanctiuni disciplinare.
  Art. 56. ? Sanctiunile se vor aplica numai ?n urma unor cercetari (anchete) minutioase (de multe ori sunt necesare declaratii, a cel putin doi martori), intreprinse de membrii comisiei de desigilare ceasuri, comisiei tehnic ? sportive organizatoare, comisiei de disciplina judetene, omologatori, membrii CNS, ai Comitetului Director si membrii comisiei juridice de disciplina litigii si arbitraj a FCPR.
  Orice sanctiune trebuie adusa la cunostinta celui implicat prin adresa scrisa.
  Alt. 57. a) Toate divergentele ivite ?ntre columbofil si Asociatie, Federatie pe baza acestui regulament sunt de competenta CNS. Hotararile CNS pot ulterior sa fie contestate la Comisia de disciplina in termen de 15 zile de la comunicarea acestora sau de la aparitia hotararii pe site-ul oficial al FCPR. Orice clauza inserata ?n programul unui concurs sau hotar?rile unei Asociatii, care prevede interzicerea pentru columbofili de a se adresa unei comisii de disciplina este nula si neavenita.
  b) Asociatile si membrii lor ?si interzic formal sub sanctiunea de excludere, orice actiune ?n justitie contra FCPR sau Asociatii columbofile pentru faptul ca au comparut in fata unei comisii de disciplina columbofila. Actiunea in justitie poate fi promovata numai dupa epuizarea tuturor formelor de judecata de catre comisiile de disciplina de la nivelul Asociatiei si FCPR.
  c) Daca dupa epuizarea tuturor mijloacelor pentru a obtine executarea unei hatarari date de comisia de disciplina si litigii, vinovatul nu s-a supus deciziei, FCPR va judeca oportunitatea de a deferi cazul organelor in drept.
  d) Membrii CNS, CD si ai comisiilor sportive sau delegatii acestora au dreptul de a verifica ?n orice moment corectitudinea desfasurarii concursurilor. Toate documentele concursurilor ce fac obiectul unei contestatii ce trebuie rezolvata de comisia juridica de disciplina litigii si arbitraj a FCPR trebuie sa fie pastrate pentru perioada mentionata cel putin tot at?t c?t procedura nu a fost terminata.
  Art. 58. a) Orice caz litigios neprevazut de prezentul regulament este rezolvat mai int?i de comitetul de conducere al Asociatiei. ?n caz de neacceptare a deciziilor, partile ?n cauza pot recurge la comisia de disciplina si litigii a Asociatiiilor sau a FCPR.
  b) Orice abatere de la prezentul regulament poate antrena suspendarea precum si excluderea din activitatea columbofila conform Statutului.
  c) Faptele comise de columbofili sau de grupuri de columbofili care antreneaza raspunderea fata de centrul de imbarcare/filiala/asociatia din care fac parte pot fi judecate de CNS ?n urma unor sesizari sau din oficiu ?n termen de maxim 2 ani de la data sav?rsirii acestora.
  Art. 59. Prezentul regulament trebuie sa fie respectat cu strictete de toti membrii asociatiilor afiliate FCPR si se aplica la toate concursurile organizate de Asociatii.
  Orice propunere de modificare sau completare la prezentul regulament trebuie sa fie sustinuta spre aprobare de CNS din FCPR si validata de Conferinta.
  PARTEA AIII-A
  EXPOZITII COLUMBOFILE, DISTINCTII
  Art. 59. ? Toate expozitiile columbofile la nivel de Asociatie, cele Nationale, cele Internationale si Olimpiade se organizeaza dupa perioada concursurilor, de obicei ?n lunile de iarna, ?n fiecare an cu exceptia Olimpiadei care se organizeaza o data la doi ani.
  Art. 60. ? Conducerea Asociatiilor poate organiza expozitii columbofile la nivel de Asociatii columbofile sau Interjudetean, conducerea Federatiei la nivel de Federatie cu participarea porumbeilor de sport sau standard; pot participa si porumbei de ornament (agrement) chiar si alte specii de pasari si animale mici.
  Art. 61. ? Participarea porumbeilor ?n expozitii se face ?n ordinea valorica a punctajului pe categorii de distanta pentru porumbeii de sport, a valorii arbitrajelor pentru porumbeii de ?standard?, ?n functie de capacitatea salilor si alte criterii stabilite de organizatori.
  Art. 62. a) Expozitiile nationale pentru porumbei maturi si pui ?n functie de rezultatele obtinute pe unu, doi sau trei ani, clasa SPORT si clasa STANDARD se organizeaza de catre FCPR si Asociatii.
  b) Numarul de porumbei participanti se stabileste de catre CNS ?n functie de capacitatea salilor de expozitie si nivelul rezultatelor din anul respectiv.?n acest sens, comitetul de conducere al Asociatiei organizatoare, CNS si ?mputernicitul cu ?ntocmirea clasamentelor finale, ?n campionatul national, clasa Sport, cu cel putin o luna ?nainte de deschiderea expozitiei, vor stabili numarul de locuri oferit ?n expozitie fiecarei categorii de concursuri
  c) Se vor delimita, ?n acest sens, ?n functie de clasamente si optiunile membrilor columbofili pentru participare la expozitia nationala, ?n campionatul national deja ?ntocmit, limita superioara a punctajului penalizat a unui porumbel acceptat in expozitie si va aduce, imediat, la cunostinta Asociatiilor columbofile, prin adresa de lucru, cele stabilite.
  d).Un porumbel poate participa la expozitie numai intr-o singura categorie (la alegere) chiar daca este prezent ?n mai multe clasamente din campionatul national.
  e) Tabelele, cu porumbeii participanti , semnate de presedinte si responsabilul tehnic- sportiv vor fi trimise organizatorilor expozitiei nationale.
  g) ?n situatia ?n care la expozitiile nationale se sustrage un porumbel, proprietarul acestuia va fi despagubit astfel:
  – daca porumbelul figureaza ?n primele 5 de locuri din campionatul national valoarea sumei este de 1000 Euro,
  – daca porumbelul figureaza ?ntre locurile 5 si 20 din campionatul national valoarea sumei este de 500 euro
  – daca porumbelul figureaza dupa primele 20 de locuri din campionatul national valoarea este de 300 Euro.
  h) ?n expozitia a Nationala participa un numar de 600 de porumbei ?n functie de categoriile Campionatului National, numarul de porumbei participant pe categorii va fi acelasi pentru toate categoriile. (exceptie c?nd nu sunt porumbei suficienti pentru completare)
  ?n cazuri exceptionale Comitetul Director FCPR poate decide la propunerea asociatiillor columbofile prezenta ?n expozitie si premierea unor exemplare care ?n anul ?n curs au reusit realizarea unor performante de exceptie (Recorduri Nationale)
  Art. 63. ? Ordinea categoriilor in catalog este urmatoarea
  1. Viteza
  2. Demifond
  3. Fond
  6. General
  7. Maraton
  8. As
  9. Campionatul olimpic
  10. Campionatul copiilor
  Fiecare categorie enuntata mai sus este prezenta cu sub-categoriile sale.
  Catalogul National va curpinde primii 1000 de porumbei la fiecare categorie si. In partea a doua a catalogului va exista clasamentul asociatiilor judetene cu primii 5 porumbei s?si primii 5 crescatori pe fiecare judet.
  Campionatul copiilor se prezinta ?n functie de posibilitati integral sau partial.
  Campionatul Olimpic ? primii 3 porumbei pe categorie.
  -???????? Clasamentul Asociatiilor, numai anual, se intocmeste din punctajele cumulate a primilor cinci porumbei pe categoria respectiva (maturi, yearlingi si pui)
  – La categoria standard se expun porumbeii individual pe sexe si pe echipe de 5 masculi si 5 femele, porumbei care au indeplinit normele FCI ? kilometric parcursi in doi ani.
  Art 64. ? ?n vederea participarii la expozitia nationala porumbeii acceptati dupa punctajele precizate vor trebui vaccinati si prezentat certificat sanitar veterinar in acest sens. Comisia tehnic-sportiva a Asociatiei participante va completa pentru fiecare porumbel fisa de expozitie ?n care va trece toate etapele clasate de porumbelul respectiv, pe unu, doi sau trei ani dar va sublinia numai etapele specifice categoriei din care face parte. Programul expozitiei nationale prezentat pe site-ul federatiei. Delegatul Asociatiei se va prezenta la sala expozitiei nationale conform programului, cu porumbeii sanatosi, cu o igiena perfecta, fisa fiecaruia, tabelul cu porumbeii respectivi, certificatul sanitar-veterinar. Pentru porumbelul anuntat dar neprezentat ?n expozitie organizatorii vor percepe o taxa de imputare care va fi achitata imediat de delegat, la prezentarea celorlalti porumbei.
  Art 65. ? FCPR va organiza anual o expozitie pentru porumbeii Standard ? obligatoriu cu norma olimpica. Acest eveniment se va desfasura cat mai aproape de data Olipiadei (sau a altei manifestari internationale unde participam cu lot standard). Presedintele corpului de arbitri va desemna arbitrii care vor arbitra porumbeii din cadrul acestei expozitii. Arbitri sunt obligatoriu membrii FCPR. In urma arbitrajului se va stabilii lotul cu care vom participa la Olimpiada(sau alta manifestare internationala de gen)
  -???????? Art. 66.
  a) Drept distinctii, semne onorifice cu care se recompenseaza un merit, de obicei FCPR foloseste cupe, diplome si diferite premii (?n functie de posibilitati asociatiile sau federatia pot stabili si alte forme si sisteme de premiere a porumbeilor si a columbofililor).
  b) La expozitia nationala premierea se face de catre FCPR
  c) Ocupantii primelor trei locuri in clasamentele din campionatul national at?t la porumbei , columbofili cat si asociatii vor primii distinctii.
  -???????? d) Porumbeii prezenti ?n expozitie vor primi diplome de participare dar cu locul stabilit ?n campionatul national.
  Art. 67. ? Comitetul Director al FCPR la propunerea CNS hotareste anual manifestarile columbofile internationale la care se va participa. Pentru Olimpiada columbofila, ce are loc o data la doi ani, si alte manifestari columbofile interne si internationale Lotul National al Romaniei la clasa Sport este format conform normelor FCI.
  La clasa Standard ? Lotul National al Romaniei este format din 10 porumbei, 5 masculi si 5 femele, cu cele mai mari punctaje la arbitrarile din cadrul expozitiei nationale. Membrii Corpului National de Arbitri au competenta de a hotari rearbitrarea primilor 15 masculi si 15 femele in preziua plecarii la Olimpiada.
  PARTEA A IV-A
  DISPOZITII FINALE
  Art. 68. ? Prezentul RNS anuleaza celelalte regulamente si constituie actul normativ ?n baza caruia se desfasoara activitatea columbofila sportiva din Rom?nia ?n cadrul asociatiilor filiate FCPR, fiind obligatoriu pentru Asociatiile columbofile afiliate la FCPR.
  Art. 69. ? Prezentul regulament este valabil p?na la abrogare.

  Write a comment